Nordsmåländska bilder : om Frinnaryds socken fö
Lägg till önskelistan
Henry Sjöstrand (författare)

Nordsmåländska bilder : om Frinnaryds socken förr och nu e-bok

95 kr
(0)
Nordsmåländska bilder kan ses som ett komplement till författarens tidigare böcker om Frinnaryds socken i Norra Vedbo härad i Småland, Från Svartebro till Socknamon (1980) och Frinnaryd i Småland. Bygdefotografen Oskar Jaréns värld (1983). I den nu föreliggande boken har författaren samlat ett antal texter som tidigare, med något undantag, varit publicerade i Frinnaryds Hembygdsförenings årsskrift eller på föreningens hemsida. Ämnesvalet i boken är varierat och innefattar t.ex. fotohistoria,...
95 kr
Författare Henry Sjöstrand (författare)
Förlag Nomen förlag
Utgiven 20 Januari 2014
Genrer Historia & Arkeologi, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174655902
Nordsmåländska bilder kan ses som ett komplement till författarens tidigare böcker om Frinnaryds socken i Norra Vedbo härad i Småland, Från Svartebro till Socknamon (1980) och Frinnaryd i Småland. Bygdefotografen Oskar Jaréns värld (1983). I den nu föreliggande boken har författaren samlat ett antal texter som tidigare, med något undantag, varit publicerade i Frinnaryds Hembygdsförenings årsskrift eller på föreningens hemsida. Ämnesvalet i boken är varierat och innefattar t.ex. fotohistoria, bebyggelsehistoria och herrgårdshistoria, rättsaffärer, personhistoria, kommunalpolitik, industri- historia, sociala förhållanden, ortens dialekt, naturen och sist men inte minst den nu riksbekante bygdefotografen Oskar Jarén och hans fotokonst. Tidsperspektivet i de presenterade artiklarna är i regel 1800- och 1900-tal, och framställningen kan sägas väl spegla liv och verksamhet i en liten smålandssocken under den aktuella tiden.