Nationella  kvalitetsregister i hälso- och sjuk
Lägg till önskelistan
Gunilla Jacobsson Ekman (författare), Bertil Lindahl (författare), Annika Nordin (författare)

Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården e-bok

Pris 139 kr
(0)
Allt fler medarbetare inom vård och omsorg använder kvalitetsregister i sitt dagliga arbete. Det är också mycket troligt att de som idag utbildar sig till en vårdprofession kommer att möta kvalitetsregister på sina framtida arbetsplatser. Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Vidare skissas bilden av Registersverige, hur de nationella kvalitetsregistren används i förbättringsarbete och i ledning av verksamheter. ...
E-Bok 139 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Tom Carlson (redaktör), Tom Carlson (annat), Gary Newman (annat), Gunilla Jacobsson Ekman (författare), Bertil Lindahl (författare), Annika Nordin (författare), Telegram AB (illustratör)
Utgiven 5 Februari 2015
Genrer Familj & Hälsa, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789185565757
Allt fler medarbetare inom vård och omsorg använder kvalitetsregister i sitt dagliga arbete. Det är också mycket troligt att de som idag utbildar sig till en vårdprofession kommer att möta kvalitetsregister på sina framtida arbetsplatser. Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Vidare skissas bilden av Registersverige, hur de nationella kvalitetsregistren används i förbättringsarbete och i ledning av verksamheter. Boken beskriver också hur kvalitetsregistren ligger till grund för forskning och vad man som enskild medarbetare behöver beakta när man använder kvalitetsindikatorer. Ett kapitel tar upp hur patienter involveras i registerarbete och andra belyser vikten av god datakvalitet och att det juridiska regelverket kring kvalitetsregister följs. Moderna kvalitetsregister är it-baserade och boken berör en del av de begränsningar och möjligheter som detta innebär och det avslutande kapitlet handlar om kvalitetsregistrens roll i undervisning och tar upp exempel på hur aktörer i Registersverige kan »kroka arm«. Det är vad det ytterst handlar om, att kroka arm, för att tillsammans förbättra vården. Genom att medarbetare och patienter rapporterar in data finns det underlag för lokala förbättringsarbeten, samtidigt som aggregerade data kan användas för verksamhetsledning, kunskapsstyrning och forskning.