Några drag af kulturens offerväsen (e-bok) av P
Lägg till önskelistan
Pontus Wikner (författare)

Några drag af kulturens offerväsen e-bok

Gratis
(0)
Pontus Wikners Några drag af kulturens offerväsen är ett föredrag som hölls i Uppsala 1880, där Wikner då var docent i teoretisk filosofi. Föredraget, som behandlar nödvändigheten av uppoffring och kamp, inleds med orden: ”Ett af ändlighetens vilkor är det, att hvarje framsteg inom henne köpes med ett offer. Hvar och en måste i det afseendet offra något för sig sjelf och något för andra: det ena lifvet lefver på det andras bekostnad och förtär under tiden äfven sig sjelft.” Pontus Wikners N...
Gratis
Författare Pontus Wikner (författare)
Utgiven 1 Januari 1880
Längd 38 sidor
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176094143
Pontus Wikners Några drag af kulturens offerväsen är ett föredrag som hölls i Uppsala 1880, där Wikner då var docent i teoretisk filosofi. Föredraget, som behandlar nödvändigheten av uppoffring och kamp, inleds med orden: ”Ett af ändlighetens vilkor är det, att hvarje framsteg inom henne köpes med ett offer. Hvar och en måste i det afseendet offra något för sig sjelf och något för andra: det ena lifvet lefver på det andras bekostnad och förtär under tiden äfven sig sjelft.” Pontus Wikners Några drag af kulturens offerväsen utgavs första gången 1880 och är en del av Litteraturbankens utbud av svenska klassiker – och mindre kända verk. Litteraturbankens böcker i epub-format är bara en del av det som finns på litteraturbanken.se. Där finner du ett tusental skönlitterära klassiker och andra verk ur vår kulturskatt. Där finns också introduktioner och presentationer som leder dig på nya spår genom litteraturen. Allt fritt tillgängligt för alla intresserade på: http://litteraturbanken.se Libris-id förlaga: 1601645 PONTUS WIKNER (1837–1888) kom till världen i största armod och de svåra umbäranden han led som barn präglade hans livet igenom vacklande hälsa. Genom bidrag från faderns arbetsgivare, som uppmärksammat den unge gossens säregna begåvning, kom Wikner till Elementarläroverket i Göteborg och sedermera till vidare studier i Uppsala. Wikner kom att utveckla en på boströmianismen grundad kristen livsåskådning, dock skild från Boströms läror i det att Wikner ser människan som en produkt av Guds vilja snarare än en idé hos denne, och att relationen Gud–människa präglas av ömsesidighet och rörelse. I skriften Naturens förbannelse eller syndens inflytande på den ofria verlden (1866) utvecklar Wikner denna tanke till att förklara naturens brister som avhängiga människans ofullkomlighet och synd, emedan naturen är till såsom våra förnimmelser. Att människan, för naturens och kulturens utveckling, var tvingad till uppoffringar och ständig kamp beskrev Wikner i sitt föredrag Några drag af kulturens o