Mottagnings- och integrationssystem för flyktin
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Mottagnings- och integrationssystem för flyktingar i fem länder e-bok

Gratis
(0)
Den svenska integrationsdebatten har pågått länge, men det betyder inte att vi har hittat en fungerande modell. Därför är det viktigt att studera andra länders erfarenheter och låta oss inspireras därifrån. I den här rapporten presenteras inte några färdiga lösningar. Istället beskrivs och jämförs mottagningsprocessen för nyanlända i Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike och Sverige och hur den påverkar inträdet på arbetsmarknaden och integrationen i det nya landet. Integrationen sätts i des...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2015
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176111680
Den svenska integrationsdebatten har pågått länge, men det betyder inte att vi har hittat en fungerande modell. Därför är det viktigt att studera andra länders erfarenheter och låta oss inspireras därifrån. I den här rapporten presenteras inte några färdiga lösningar. Istället beskrivs och jämförs mottagningsprocessen för nyanlända i Kanada, USA, Storbritannien, Frankrike och Sverige och hur den påverkar inträdet på arbetsmarknaden och integrationen i det nya landet. Integrationen sätts i dessa dagar på exceptionellt svåra prov genom den akuta situationen med ett mycket stort antal människor på flykt från krig, våld och övergrepp, människor i ett desperat behov av hjälp. Här ställs hela samhället inför betydande utmaningar som kräver ett brett spektrum av insatser. Det gör det extra angeläget att bygga upp en effektivare modell för en framgångsrik integration, detta av både mänskliga och samhälleliga skäl.