Momsrullan: En handbok för praktiker och forska
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

Momsrullan: En handbok för praktiker och forskare e-bok

879 kr
(0)
Momsrullan: En handbok för praktiker och forskare är en handbok om mervärdesskatt (moms) som passar både för den praktiskt orienterade läsaren, som behöver stöd till en domstolsinlaga m.m., och för forskaren, som behöver hitta i molnet av lagändringar etc. på momsområdet. I denna tredje upplaga av Momsrullan har titeln ändrats, så att det framgår att boken riktar sig till en bred krets av läsare – dvs. i princip till alla som vill hitta svar på sina momsfrågor eller en väg vidare i sökandet. ...
879 kr
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 13 Mars 2018
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152607
Momsrullan: En handbok för praktiker och forskare är en handbok om mervärdesskatt (moms) som passar både för den praktiskt orienterade läsaren, som behöver stöd till en domstolsinlaga m.m., och för forskaren, som behöver hitta i molnet av lagändringar etc. på momsområdet. I denna tredje upplaga av Momsrullan har titeln ändrats, så att det framgår att boken riktar sig till en bred krets av läsare – dvs. i princip till alla som vill hitta svar på sina momsfrågor eller en väg vidare i sökandet.   Boken består i tre sektioner:   -          Grundläggande regler om moms (10 000 000); -          Internationella affärer och moms (20 000 000); och -          Formella regler och redovisningsregler om moms (30 000 000).   Sifferserien, bestående i åtta siffror, är tänkt att underlätta att förflytta sig i dokumentet från innehållsförteckningen till en viss sektion, kapitel och avsnitt med hjälp av dataprogrammets sökfunktion. Sifferserien indelar boken i sektion, kapitel och avsnitt enligt följande: första siffran står för sektion, den andra för kapitel i respektive sektion och övriga siffror anger avsnitt i respektive kapitel.   Det är ett problem för såväl praktiker som forskare, att Skatteverket i sina momshandledningar, som numera enbart publiceras i digital form, inte ger ut uppdaterade hela årgångar. I stället byggs en handledning (från 2014) på med pdf-filer avsnitt för avsnitt. Det går inte att se när i tiden något nytt har tillförts. Under arbetet med sin doktorsavhandling blev författaren varse detta problem beträffande verkets handledning om skatteförfarandet, som gavs ut med anledning av införandet av skatteförfarandelagen 2012. För honom personligen spelade det ingen roll, eftersom han var klar med sitt arbete, men för dagens forskare lär detta enligt författaren försvåra för dem att enkelt få en överblick och kunna gå vidare med studier av rättsläget. Detsamma gäller enligt författaren också för exempelvis ett ombud eller en domare i en process som berör momsen. Författaren tog upp informationsfrågan med Skatteverket i samband med nämnda arbete, och han har också försökt att intressera den forskargrupp som han tillhörde som en extern resurs vid Örebro universitet. Skatteverket borde enligt författaren dessutom, för att uppfylla samma behov av lättillgänglig information på momsområdet, återuppta traditionen med att publicera mervärdesskatteförfattningarna med en förteckning över ändringar och förarbeten. Det intresserade inte heller forskarna, enligt författaren. Vissa lär enligt honom i stället använda äldre utgåvor av momshandledningarna på grund av nämnda problem från och med 2014. Författaren ställer frågan: Hur länge håller det – när det redan nu har förflutit flera år?   Författaren hyser förhoppningen att denna bok ger en aktuell – och historisk – överblick på momsområdet, så att både praktiker och forskare hittar rätt till slut.   De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 januari 2018.   För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com