Momsrullan - Andra upplagan (e-bok) av Björn Fo
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

Momsrullan - Andra upplagan e-bok

Pris 305 kr
(0)
Momsrullan Andra upplagan är en handbok om mervärdesskatt (moms), och består bl.a. av material från tre andra böcker, nämligen: - IMPAKT – Momsnyckeln, som framför allt berör grunderna enligt mervärdesskattelagen för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer; - Momsen och fakturan, som framför allt berör reglerna om faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen; och - översikten avseende slutsatserna från analysen av den s.k. representantregeln i Skatt ...
E-Bok 305 kr Pris
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 22 Augusti 2016
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152171

Bokons kunder har även köpt

Momsrullan Andra upplagan är en handbok om mervärdesskatt (moms), och består bl.a. av material från tre andra böcker, nämligen: - IMPAKT – Momsnyckeln, som framför allt berör grunderna enligt mervärdesskattelagen för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer; - Momsen och fakturan, som framför allt berör reglerna om faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen; och - översikten avseende slutsatserna från analysen av den s.k. representantregeln i Skatt och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan. Momsrullan består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms (10 000 000); Internationella affärer och moms (20 000 000); och Formella regler och redovisningsregler om moms (30 000 000). I den första sektionen återfinns nämnda översikt avseende slutsatserna i boken om enkla bolag och partrederier och moms. Jämfört med den första upplagan har, förutom vissa uppdateringar i övrigt, denna andra upplaga av Momsrullan byggts ut i den första sektionen med väsentligt mer innehåll angående skatteplikten och undantag från skatteplikt respektive momssatser etc. Det materialet återfinns i avsnitten 12 200 000-12 215 000. I övrigt har den första sektionen, liksom den andra sektionen, alltjämt inslag från IMPAKT – Momsnyckeln. Därifrån är också vad som anges i den tredje sektionen i denna bok om registreringsskyldigheten till moms hämtat. I övrigt baseras den tredje sektionen på Momsen och fakturan, varför den sektionen i första hand behandlar följande frågor: - vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras; - när faktureringsskyldigheten ska fullgöras; och - vad fakturan ska innehålla; samt - redovisningsregler om moms; - skyldighet att lämna periodisk sammanställning; och - krav på att ha kassaregister Sifferserien bestående i åtta siffror som används i denna bok är tänkt att underlätta att förflytta sig i dokumentet från innehållsförteckningen till en viss sektion, kapitel och avsnitt med hjälp av dataprogrammets sökfunktion. Sifferserien indelar boken i sektion, kapitel och avsnitt enligt följande: första siffran står för sektion, den andra för kapitel i respektive sektion och övriga siffror anger avsnitt i respektive kapitel. De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 juli 2016. För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com