Momsens skattebas och skattesatser (e-bok) av S
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Momsens skattebas och skattesatser e-bok

Gratis
(0)
Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser EU-kommissionen har presenterat sin handlingsplan för framtidens momssystem och efterfrågar nu synpunkter från allmänheten hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas (Reform of VAT rates). Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv har författat rapporten ”Momsens skattebas och skattesatser” som sammanfattar svenska och internationella kartläggningar i ämnet. - Momsskattesatserna är ett kärt ämne som gärna disku...
Gratis
Undertext Ett inspel till EU:s handlingsplan för moms
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 24 Januari 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176119846
Momsen handlar både om skattebas och om skattesatser EU-kommissionen har presenterat sin handlingsplan för framtidens momssystem och efterfrågar nu synpunkter från allmänheten hur reglerna kring momsens skattesatser borde utformas (Reform of VAT rates). Anna Sandberg Nilsson, momsexpert på Svenskt Näringsliv har författat rapporten ”Momsens skattebas och skattesatser” som sammanfattar svenska och internationella kartläggningar i ämnet. - Momsskattesatserna är ett kärt ämne som gärna diskuteras och förslag om enhetlig moms återkommer med jämna mellanrum. Däremot saknas en diskussion kring skattebasens storlek, effekterna av s.k. dold moms och kumulativa effekter. Mervärdesskatten, momsen, är en statlig skatt på konsumtion. Det är alltså konsumenten som ska bära kostnaden för momsen men staten får inte skatten direkt från konsumenten utan via företagen som är oavlönade uppbördsmän åt staten. Reglerna är komplicerade och ligger i toppen vid mätningar av regelbörda. Den svenska momsskattebasen är 52 procent av en ideal bas och nästan halva skattebasen består av undantagna transaktioner (40 procent) och reducerade skattesatser (8 procent). Undantagna transaktioner brukar kallas för momsfria men momsfritt är inte fritt från moms utan är belastade med dold moms som ger s.k. kumulativa effekter. Dold moms medför flera problem i samhället som att förskolor och äldreomsorg har svårt att få tag på lokaler, att egenarbete uppmuntras istället för att köpa in tjänster och att investeringar skjuts på framtiden. Även konsumenten drabbas i form av dold dubbelbeskattning eller att vissa transaktioner inte alls blir av. Detta i sin tur hindrar tillväxt och samhällsutveckling. Nu ska alltså reglerna avseende momsskattesatser ändras inom EU. Vad är viktigt för oss i Sverige och hur vill vi att momsbeskattning ska utformas? Det är dags att diskutera momsen ur ett bredare perspektiv än tidigare och att framföra åsikter på EU-nivå. Gör vi inte det kommer andra länder att bestämma åt oss. Denna rapport syftar till att ge en grund för fortsatt och fördjupad diskussion kring momsens skattebas och skattesatser. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.