Miljöbalken - Så berör den dig som företagare (
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Miljöbalken - Så berör den dig som företagare e-bok

Gratis
(0)
Skriften ger en översiktlig presentation av miljöbalken och utgår frågor och situationer som företagen möter i sin dagliga verksamhet. Syftet är att den ska fungera som en vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda sig en uppfattning om hur miljöbalken kan påverka deras verksamhet. I skriften berörs bland annat frågor om utsläpp till luft och vatten, buller, kemiska produkter, avfall, energi, transporter, hälsoskydd i byggnader samt föroreningar och miljöskador. Vidare ...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2013
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175752181
Skriften ger en översiktlig presentation av miljöbalken och utgår frågor och situationer som företagen möter i sin dagliga verksamhet. Syftet är att den ska fungera som en vägledning för företagare som snabbt och effektivt behöver bilda sig en uppfattning om hur miljöbalken kan påverka deras verksamhet. I skriften berörs bland annat frågor om utsläpp till luft och vatten, buller, kemiska produkter, avfall, energi, transporter, hälsoskydd i byggnader samt föroreningar och miljöskador. Vidare behandlas frågor om tillstånd, anmälan och tillsyn i två avsnitt samt sanktioner och skadestånd. I förekommande fall redogörs också för viktiga domar som ytterligare kan förklara hur miljöbalken tillämpats i ett specifikt fall. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.