Mervetande - Kunskapsdelning och sociala medier
Lägg till önskelistan
Lennart Helmbold (författare), Lars Meding (författare), Bo Müller (författare)

Mervetande - Kunskapsdelning och sociala medier i organisationer e-bok

Pris Gratis
(0)
Kompetensutveckling och lärande i större organisationer håller på att förändras. Det handlar inte längre om att bara gå på kurs. Internet och nya medier är själva infrastrukturen som skapar förutsättningar för nya lärformer. Nu kan vi söka kunskap när helst vi vill eller behöver. Men hur tas den samlade kunskapen och erfarenheten till vara i företag och offentliga organisationer? Hur skapas en organisationskultur som främjar ett vardagligt lärande mellan kollegor? En kunskapsdelning mellan må...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Lennart Helmbold (författare), Lars Meding (författare), Bo Müller (författare)
Utgiven 1 Januari 2013
Längd 186 sidor
Genrer Media & Kommunikation, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175751375
Kompetensutveckling och lärande i större organisationer håller på att förändras. Det handlar inte längre om att bara gå på kurs. Internet och nya medier är själva infrastrukturen som skapar förutsättningar för nya lärformer. Nu kan vi söka kunskap när helst vi vill eller behöver. Men hur tas den samlade kunskapen och erfarenheten till vara i företag och offentliga organisationer? Hur skapas en organisationskultur som främjar ett vardagligt lärande mellan kollegor? En kunskapsdelning mellan många, som blir ett komplement till traditionell kompetensutveckling och blir början till en ny organisationskultur. Mervetande, tre sociala webbplatser för utbyte av erfarenheter och kunskaper, är en del av projektet Framtidens lärande. I boken berättar projektdeltagarna sin historia, i intervjuer skildras några större och mindre privata företags syn på lärande idag. I analyserna av erfarenheter och omvärld framträder en möjlig väg till en lärande organisation i vår tid. Lennart Helmbold Media Evolution, ansvarig lärande och kompetens som jobbat med kommunikation och lärande i digitala media sedan 90-talet. Lars Meding Malmö högskola, utvecklingsledare som arbetat med nya former av lärande och digitala verktyg sedan slutet av 80-talet. Bosse Müller Malmö högskola, projektledare som har jobbat som lärare på gymnasiet och lärarhögskolan med ICT och lärande.