Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper (e-bok) a
Lägg till önskelistan
Gabriella Fägerlind (författare)

Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper e-bok

39 kr
(0)
Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Hur påverkar mångfald i företagets ledning eller bland de anställda företagets lönsamhet? Vilka effekter ger olika typer av mångfald i arbetsgrupper? Hur påverkar det gruppens prestation, grupprocesser och individerna i gruppen? Syftet med skriften är att svara på vad den samlade forskningen visar. I tr...
39 kr
Undertext Sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper.
Författare Gabriella Fägerlind (författare)
Förlag ID förlag
Utgiven 21 November 2020
Längd 48 sidor
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789198647426
Är mångfald lönsamt och vilka effekter ger mångfald på arbetsgrupper? Det här är en sammanställning av forskning om sambandet mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. Hur påverkar mångfald i företagets ledning eller bland de anställda företagets lönsamhet? Vilka effekter ger olika typer av mångfald i arbetsgrupper? Hur påverkar det gruppens prestation, grupprocesser och individerna i gruppen? Syftet med skriften är att svara på vad den samlade forskningen visar. I tryckt form omfattar skriften 32 sidor (A4). Gabriella Fägerlind arbetar sedan 1999 som jämställdhets- och mångfaldskonsult, med uppdrag på arbetsplatser inom både privat och offentlig sektor. Uppdragen består av seminarier, utbildningar och rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Gabriella är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och teknologie licentiat efter forskarstudier inom arbetsorganisation på Chalmers Tekniska Högskola. 1996-1998 arbetade hon för Sveriges Tekniska Attachéer i Ann Arbor, MI, USA och bevakade arbetslivsfrågor i USA. Hon skrev hon bl.a. en rapport om Best Practice i mångfaldsarbete i USA. Gabriella är författare till böckerna Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling och Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats, samt till ett flertal rapporter och artiklar.