Made in Australia (e-bok) av Svenskt Näringsliv
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Made in Australia e-bok

Gratis
(0)
AF har sedan ett halvår tillbaka använt sig av ett star rating-system för att mäta upphandlande leverantörers prestation. Systemet är utformat med Australien som förebild. Aktörer som levererar goda resultat får tre stjärnor. Leverantörer som inte presterar goda resultat får en stjärna. Detta är en banbrytande utveckling inom svensk arbetsförmedling. Svenskt Näringsliv har genomlyst AF:s nya resultatsystem. Rapporten syftar till att besvara frågan om systemet är tillförlitligt och ge förslag ...
Gratis
Undertext Är Arbetsförmedlingens nya rating-system embryot till en kostnadseffektiv arbetsförmedling med fokus på resultat?
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 6 februari 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176119778
AF har sedan ett halvår tillbaka använt sig av ett star rating-system för att mäta upphandlande leverantörers prestation. Systemet är utformat med Australien som förebild. Aktörer som levererar goda resultat får tre stjärnor. Leverantörer som inte presterar goda resultat får en stjärna. Detta är en banbrytande utveckling inom svensk arbetsförmedling. Svenskt Näringsliv har genomlyst AF:s nya resultatsystem. Rapporten syftar till att besvara frågan om systemet är tillförlitligt och ge förslag på utvecklingsområden framåt. Samtidigt lyfter rapporten en potential att mäta och transparent utvärdera fler insatser och även AF:s egna enheter. Rapportförfattarna slår fast att AF:s nya rating-system är tillräckligt tillförlitligt. Den metodik som myndigheten använder sig av är tydligt inspirerad från det framgångsrika australiensiska exemplet. Det är en välkommen utveckling att resultatuppföljningar genomförs och redovisas. Det finns emellertid uppenbara förbättringsbehov som på kort sikt behöver åtgärdas: För det första, informationen måste tillgängliggöras och digitaliseras på ett helt annat sätt än idag. Myndighetens försök att sprida informationen har inte varit tillräckligt tydlig. För det andra, för att systemet ska vara rättssäkert, och ytterligare träffsäkert, måste AF:s bedömningsstöd standardiseras och implementeras på ett helt annat sätt än idag. En missriktad målgrupp kan därutöver ge missvisande resultat i rating-systemet. Ett genomarbetat profiling-system måste utvecklas i takt med att resultatsystemet utvidgas och finkalibreras. För det tredje, de resultatvärden som redovisas måste kopplas tydligare till resultat i närtid. En just in time princip bör fastslås. För det fjärde, givet att bedömningsstödet kan säkerställa en tydligare objektivitet i kartläggningsförfarandet bör leverantörskontrakt påverkas tydligare vad gäller volymer. Slutligen, givet att metodiken finns och de facto används bör uppmärksamhet riktas till andra programinsatser där ett rating-system kan implementeras. Även förmedlingens egna verksamheter bör omfattas. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.