Liturgi för begravning av de döda: enligt den s
Lägg till önskelistan
Athanasius Yeshue Samuel (författare)

Liturgi för begravning av de döda: enligt den syrisk-ortodoxa kyrkans urgamla ritual e-bok

35 kr
(0)
Vår kyrka kallar den kristna begravningsritualen för svepningens liturgi (tekso d?'oufoyo). Namnet kommer från den urgamla seden att svepa in de avlidna i ett särskilt tyg, liksom man gjorde när vår Herre begravdes. Ibland talar vår tradition om begravningsgudstjänsten som medföljandets liturgi (tekso d'louwoyo), eftersom våra kyrkofäder såg döden som en resa eller pilgrimsfärd på vilken de döda ger sig iväg, åtföljda av de troendes böner. Begravningsritualen består av att man mässar psalme...
35 kr
Författare Tony Larsson (översättare), Athanasius Yeshue Samuel (författare)
Förlag Gloria Förlag
Utgiven 4 November 2013
Genrer Filosofi Och Religion, Romaner, Fackböcker, Skönlitteratur
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789187615139
Vår kyrka kallar den kristna begravningsritualen för svepningens liturgi (tekso d?'oufoyo). Namnet kommer från den urgamla seden att svepa in de avlidna i ett särskilt tyg, liksom man gjorde när vår Herre begravdes. Ibland talar vår tradition om begravningsgudstjänsten som medföljandets liturgi (tekso d'louwoyo), eftersom våra kyrkofäder såg döden som en resa eller pilgrimsfärd på vilken de döda ger sig iväg, åtföljda av de troendes böner. Begravningsritualen består av att man mässar psalmer och hymner, läser lämpliga verser ur den heliga Skrift, förböner, förbönssånger och en litania. Genom hela ritualen betonas löftet om uppståndelsen dramatiskt - särskilt i de olika hymner som mässas under gudstjänsten. Många av dem komponerades av vår store kyrkofader Sankt Efraim (+ 373). Det är vår bön att den djupa rikedomen och innebörden i vår hedervärda kristna begravningstradition ska bli tillgänglig för alla våra troende genom våra enkla ansträngningar. Må vi alla, genom en bättre förståelse av våra begravningsgudstjänster, komma till djupare insikt om vårt eget öde som Guds skapelser och hans adopterade barn genom vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus.