Låt den rätte komma in, Ett reformerat antagnin
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Låt den rätte komma in, Ett reformerat antagningssystem för högskolan e-bok

Gratis
(0)
I ett kunskapsintensivt land som Sverige är företagens möjligheter att verka, växa och utvecklas avhängig tillgången på kvalificerade medarbetare. Högskolan är en viktig rekryteringsbas för företagen. Då tillgången på kvalificerade medarbetare regleras bland annat av tillträdesreglerna för den högre utbildningen blir utformningen av dessa angelägna ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. I en ny rapport, Låt den rätte komma in – ett reformerat antagningssystem till högskolan, lyfter Svenskt N...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2016
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176116272
I ett kunskapsintensivt land som Sverige är företagens möjligheter att verka, växa och utvecklas avhängig tillgången på kvalificerade medarbetare. Högskolan är en viktig rekryteringsbas för företagen. Då tillgången på kvalificerade medarbetare regleras bland annat av tillträdesreglerna för den högre utbildningen blir utformningen av dessa angelägna ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. I en ny rapport, Låt den rätte komma in – ett reformerat antagningssystem till högskolan, lyfter Svenskt Näringsliv ett antal utmaningar med dagens tillträdesregler till högskolan samt bidrar med tio konkreta reformförslag som vi hoppas ska kunna bidra till en utvecklad diskussion och på sikt till ett för tiden mer ändamålsenligt antagningssystem. En viktig utgångspunkt har varit de förändringar som sker eller har skett i vår omvärld och som det nuvarande antagningssystemet inte är riggat för att möta. Det handlar framförallt om tre stora utmaningar; den stora expansionen inom högre utbildning som skett de senaste 40 åren och som kräver effektiva och jämförbara urvalsmetoder, den allt större internationella migrationen som kräver flexibilitet, likvärdighet och förutsägbarhet och behovet av återkommande utbildning som ett resultat av globalisering, digitalisering och en snabbt föränderlig arbetsmarknad.