Läsarnas marknad, marknadens läsare (SOU 2012:1
Lägg till önskelistan
Gratis
(0)
Regeringen beslutade våren 2011 att tillsätta en utredning för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. Ett antal områden för närmare analys definierades. När utredningen väl hade börjat sitt arbete vände den sig till forskningen för att få underlag rörande medievanor, särskilt barn och ungas läsvanor. Men även frågeställningar om medievanornas eventuella påverkan på ungas läsförmåga formulerades.
Gratis
Undertext – en forskningsantologi
Längd 499 sidor
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174375145
Regeringen beslutade våren 2011 att tillsätta en utredning för att analysera litteraturens ställning i dag och identifiera utvecklingstendenser som förväntas kunna påverka litteraturområdet framöver. Ett antal områden för närmare analys definierades. När utredningen väl hade börjat sitt arbete vände den sig till forskningen för att få underlag rörande medievanor, särskilt barn och ungas läsvanor. Men även frågeställningar om medievanornas eventuella påverkan på ungas läsförmåga formulerades.