Lägsta löner och lönespridning - vad säger fors
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Lägsta löner och lönespridning - vad säger forskningen? e-bok

Gratis
(0)
I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna i forskningsöversikten ”Lägstalöner och lönespridning: Effekter på samhällsekonomin” (Samhällsekonomisk analys, mars 2014, Susanne Spector). Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbätt...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174377415
I den här skriften redovisas kortfattat några av de för svensk arbetsmarknad viktigaste slutsatserna i forskningsöversikten ”Lägstalöner och lönespridning: Effekter på samhällsekonomin” (Samhällsekonomisk analys, mars 2014, Susanne Spector). Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.Författarpresentation (max 1000 tecken)