Lägsta löner och lönespridning - Effekter på sa
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Lägsta löner och lönespridning - Effekter på samhällsekonomin e-bok

Gratis
(0)
Syftet med denna rapport är att sammanställa den kunskap som finns inom forskningen om hur lägstalöner och lönespridning påverkar samhällsekonomin. Det finns flera aspekter som hittills har varit förbisedda i den allmänna debatten. Debatten har hittills handlat mycket om hur sysselsättningen påverkas på kort sikt. Nyare forskning fokuserar dock i större utsträckning på hur sammansättningen av de anställda påverkas när lägstalönerna höjs. Likaså har många förbisett att de kortsiktiga effektern...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176090626
Syftet med denna rapport är att sammanställa den kunskap som finns inom forskningen om hur lägstalöner och lönespridning påverkar samhällsekonomin. Det finns flera aspekter som hittills har varit förbisedda i den allmänna debatten. Debatten har hittills handlat mycket om hur sysselsättningen påverkas på kort sikt. Nyare forskning fokuserar dock i större utsträckning på hur sammansättningen av de anställda påverkas när lägstalönerna höjs. Likaså har många förbisett att de kortsiktiga effekterna och de långsiktiga effekterna inte behöver vara samma. Många studier har visat att arbetsutbudet påverkas när lägstalönerna höjs, vilket innebär att både arbetslösheten och sysselsättningen kan öka samtidigt. Andra aspekter är hur lägstalöner påverkar såväl inkomster som produktiviteten i samhället. Lägstalöner påverkar lönespridningen och därför lyfts också frågan kring lönespridning och produktivitet. Denna översikt tar således ett helhetsgrepp och försöker besvara frågor som ”ska diskussionen om lägstalöner handla om sysselsättning eller arbetslöshet?”, ”är lägstalöner ett effektivt fördelningspolitiskt verktyg?”, ”går det att höja produktiviteten genom solidarisk lönepolitik?” och ”hur hänger lönespridning och produktivitet ihop?”. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.