Kvalitetsarbete i vuxenutbildning (e-bok) av
Lägg till önskelistan
Cecilia Bjursell (medförfattare), Christina Chaib (medförfattare), Carin Falkner (medförfattare), Ann Ludvigsson (medförfattare)

Kvalitetsarbete i vuxenutbildning e-bok

95 kr
(0)
Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningarna. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående. Rapporten erbjuder en ingående beskrivning av verksamhetsföreträdarnas tankar om kvalitetsarbete i praktiken. Samtidigt presenteras en reflektion kring granskningssamhällets framfart och vad det har innebur...
95 kr
Författare Cecilia Bjursell (medförfattare), Christina Chaib (medförfattare), Carin Falkner (medförfattare), Ann Ludvigsson (medförfattare)
Förlag Nomen förlag
Utgiven 26 Juni 2015
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174659283
Den här studien ger en aktuell bild av vuxenutbildningens förutsättningarna. Fokus för studien är hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitetsarbete i vuxenutbildning. Hela 162 kommuner har gett sin syn på kvalitet och kvalitetsarbete och av dessa beskrivs nio kommuner mer ingående. Rapporten erbjuder en ingående beskrivning av verksamhetsföreträdarnas tankar om kvalitetsarbete i praktiken. Samtidigt presenteras en reflektion kring granskningssamhällets framfart och vad det har inneburit i vuxenutbildning som är det utbildningsområde med högst grad av privatisering. Vuxenutbildningens heterogenitet och stora skillnader mellan kommunernas möjligheter att bedriva vuxenutbildning är två andra viktiga områden. Sist men inte minst är det också viktigt att ställa sig frågan vad som händer med verksamheten om den studerande ses som en kund. Författarna argumenterar för att det finns stora begränsningar med att se utbildning som en tjänst eller produkt där den studerande är kund. Istället måste utbildning förstås som en tredje kategori där ett gemensamt kunskapande är centralt.