Köp rätt med ISO 9001 - En handbok om inköp (e-
Lägg till önskelistan
Gerhard Persson (författare)

Köp rätt med ISO 9001 - En handbok om inköp e-bok

505 kr
(0)
Boken vänder sig i första hand till dem som gör inköp i små och medelstora företag och andra organisationer. Den bygger på de beprövade principer för kvalitetsledning som är grunden för 2000-talets standarder inom området, ISO 9000-standarderna. En av principerna är ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. Vilken nytta kan en inköpare ha av dessa principer och standarder? Det är en fråga som den här boken ger svar på. Det gäller både företagets interna hantering av inköpsfrågor...
505 kr
Författare Gerhard Persson (författare)
Förlag SIS Förlag
Utgiven 20 November 2007
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, It & Teknologi, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789171627063
Boken vänder sig i första hand till dem som gör inköp i små och medelstora företag och andra organisationer. Den bygger på de beprövade principer för kvalitetsledning som är grunden för 2000-talets standarder inom området, ISO 9000-standarderna. En av principerna är ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer. Vilken nytta kan en inköpare ha av dessa principer och standarder? Det är en fråga som den här boken ger svar på. Det gäller både företagets interna hantering av inköpsfrågor och kontakterna med utomstående, främst leverantörer. Boken ger många råd till den som vill införa ett ledningssystem som har med inköp att göra. Genom att följa råden i ISO 9001 driver man fram förbättringar, vilket bekräftats i praktiken runt om i världen. Ett led i detta är att se det som görs ur ett processperspektiv, ett genomgående tema i boken, alltifrån att fastställa behov av anskaffning till att dra erfarenheter av gjorda inköp. I boken diskuteras de resurser som behövs, inköparens roll samt kriterier för bedömning och val av leverantörer. Kommunikation och samverkan med leverantörer behandlas, liksom beställningar, uppföljning av leveranser, hantering av risker och klagomål. Boken tar också upp några frågor som rör etik vid inköp. Vissa författningar som har betydelse i sammanhanget beskrivs.