Konkurrensutsättningens inverkan på produktivit
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Konkurrensutsättningens inverkan på produktivitet och effektivitet i svenskt välfärd e-bok

Gratis
(0)
Resurser är inte detsamma som kvalitet och ökade resurser löser därför inte alla problem inom välfärden. De dyraste verksamheterna är långt ifrån alltid de bästa. En relevant fråga blir därmed hur vi bättre kan använda våra gemensamma skattemedel för att skapa mer värde för patienter, brukare och elever. Svenskt Näringsliv har låtit HUI Research sammanställa de senaste årens forskning inom området. HUI Research står för slutsatserna i rapporten. I forskningsöversikten identifieras några områd...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176092224
Resurser är inte detsamma som kvalitet och ökade resurser löser därför inte alla problem inom välfärden. De dyraste verksamheterna är långt ifrån alltid de bästa. En relevant fråga blir därmed hur vi bättre kan använda våra gemensamma skattemedel för att skapa mer värde för patienter, brukare och elever. Svenskt Näringsliv har låtit HUI Research sammanställa de senaste årens forskning inom området. HUI Research står för slutsatserna i rapporten. I forskningsöversikten identifieras några områden där det idag råder brister. För att skapa mer värde i välfärden borde dessa områden vara prioriterade: • Lika villkor mellan privata och offentliga leverantörer • Bättre upphandlingsprocesser • Bättre ersättningsmodeller • Bättre samordning och kontinuitet mellan olika utförare av välfärdstjänster Rapporten är den första av fem som släppts inom ramen för projektet Värde i välfärden. Syftet med rapporten är att lyfta den bredare frågan om hur välfärden bättre kan organiseras för att skapa värde för brukare, patienter och elever. Rapporten presenterades vid ett seminarium i Stockholm den 24 juni 2014 då tre välmeriterade forskare kommenterade rapporten; Henrik Jordahl (docent vid IFN och extern forskningsledare vid SNS), Sofia Lundberg (docent vid Umeå Universitet) och Clas Rehnberg (professor vid Karolinska Institutet). Ansvarig, Mikael Witterblad Svenskt Näringsliv Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.