Kommer det att finnas tro?: En ny vision för un
Lägg till önskelistan
Thomas H. Groome (författare)

Kommer det att finnas tro?: En ny vision för undervisning och växande tro e-bok

Pris 105 kr
(0)
Boktiteln utgår från Jesu dramatiska fråga "Kommer det att finnas tro på jorden när Människosonen kommer åter?" Är dagens sekularisering en bekräftelse på detta, frågar författaren. Det beror på oss, blir svaret. Om alla tar Jesu kallelse att sprida hans evangelium på allvar och gör det med honom som förebild finns det hopp. Inte främst för kyrkornas överlevnad utan för alla. Boken har tre delar. I en kort inledning tecknas bilden av den kristen trons försvagade ställning.   Den andra delen...
E-Bok 105 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Thomas H. Groome (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 27 Oktober 2015
Genrer Filosofi Och Religion, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175698380
Boktiteln utgår från Jesu dramatiska fråga "Kommer det att finnas tro på jorden när Människosonen kommer åter?" Är dagens sekularisering en bekräftelse på detta, frågar författaren. Det beror på oss, blir svaret. Om alla tar Jesu kallelse att sprida hans evangelium på allvar och gör det med honom som förebild finns det hopp. Inte främst för kyrkornas överlevnad utan för alla. Boken har tre delar. I en kort inledning tecknas bilden av den kristen trons försvagade ställning.   Den andra delen berättar om Jesu sätt att undervisa och vad vi kan lära oss av honom. Det centrala ligger i hans sätt att möta människor. Hur han med hela sitt liv visar det han berättar med ord. Livet och tron hör samman i en enhet. Den tredje delen är praktiskt men också strategiskt inriktad. För det första behöver alla delta – varje enskild kristen, familjen och församlingen. För det andra måste tro och liv hållas samman. Låt livet bli belyst av tron och tron vara med och forma livet. Eller som han säger: "Från liv till tro till liv". Det leder vidare till att undervisning i vid mening sker i allt vad vi som enskilda, som familj och som kyrka och församling säger och gör. Med andra ord en helhetssyn på lärande och undervisning, där alla och allt vi säger och gör samverkar. Därför uppmanas vi till en fördjupad och målinriktad medvetenhet  om hur exempelvis kyrkan undervisar med hela sitt liv. Det gäller dess gemenskap, vittnesbörd, förkunnelse och liturgi, diakoni och särskilda undervisning, Allt i den anda av öppenhet och kärlek som kännetecknade Jesus. Boken vänder sig till alla som tror – en koneskvens av hans helhetssyn på undervisningen. Enskilda kan med fördel använda boken som underlag i studiegrupper. Ideella ledare, församlingspedagoger och kateketer, församlingsledare, präster och pastorer kan hämta inspiration och vägledning för både det praktiska, visionära och målinriktade arbetet. Boken har också goda möjligheter att bli en oroande men samtidigt hoppingivande väckarklocka och inspirationskälla på kyrkornas nationella och regionala nivåer. Jesu fråga"Kommer det att finnas tro på jorden?" lämnar ingen oberörd. Thomas H. Groome är professor i teologi och religionspedagogik vid Boston College School of Theology and Ministry. Han har tidigare publicerat en rad böcker, bl a Christian Religious Education (1981), Sharing Faith. A Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral Ministry (1991), Education for Life (1998) – i svensk översättning: Inför resan genom livet (andra uppl. 2007). Ett urval artiklar har tidigare publicerats av Religionspedagogiskt idéforum, The Way of Shared Praxis (1999); artiklarna återges på engelska men har liksom boken som helhet försetts med svensk introduktion. Groome är katolik och samtidigt välkänd medarbetare i ekumeniska sammanhang. Han har anlitats som föreläsare och inspiratör på många håll i världen. Sverige har han besökt vid flera tillfällen. Religionspedagogiskt idéforum (RPI) går tillbaka till förra delen av 1950-talet. Föreningens syfte är att främja religionspedagogisk och religionsdidaktisk undervisning, utbildning och forskning med inriktning på lärande och undervisning inom kyrka, skola och hem. RPI består av ett 60-tal organisationer, bl a kyrkor, universitet och folkhögskolor som delar föreningens syfte. Föreningen utövar sin verksamhet genom att •    anordna seminarier, hemsida, tidning; •    informera om aktuell forskning och litteratur; •    erbjuda mötesplatser för dem som anordnar utbildning och bedriver forskning; •    främja utveckling och förnyelse av religionsundervisning i kyrka, skola och hem med särskild inriktning på att skapa förståelse i en växande religiös mångfald; •    främja publicering och spridning av religionspedagogisk/-didaktisk litteratur; •    samverka och underlätta kontakter med andra nätverk, nationellt och internationellt.