Jakten på tyngdlösheten (e-bok) av Rolf Sjöströ
Lägg till önskelistan
Rolf Sjöström (författare)

Jakten på tyngdlösheten e-bok

65 kr
(0)
Äntligen! Boken utgör den viktigaste milstolpen i vetenskapens historia. Äntligen! Boken utgör den viktigaste milstolpen i vetenskapens historia. För första gången förklaras vad som ligger bakom och "driver" alla de fyra naturkrafterna; gravitationen (gravitationsvågorna), magnetis-men och de två typerna av kärnkrafter i en atomkärna. Den sammanhållande och enhetliga teorin, eftersökt av forskare på området, banar också vägen till en logisk förklaring på de krafter som driver elektriciteten...
65 kr
Författare Rolf Sjöström (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 16 April 2014
Genrer Naturvetenskap & Teknik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174630145
Äntligen! Boken utgör den viktigaste milstolpen i vetenskapens historia. Äntligen! Boken utgör den viktigaste milstolpen i vetenskapens historia. För första gången förklaras vad som ligger bakom och "driver" alla de fyra naturkrafterna; gravitationen (gravitationsvågorna), magnetis-men och de två typerna av kärnkrafter i en atomkärna. Den sammanhållande och enhetliga teorin, eftersökt av forskare på området, banar också vägen till en logisk förklaring på de krafter som driver elektriciteten, samt de krafter vi kallar kemiska bindningar. I det senare fallet ges det en förklaring på varför atomer försöker få tillgång till 8 elektroner i sitt yttersta skal, vilket styr utformandet av alla molekyler. Eftersom allt ”hänger ihop”, får vi samtidigt också en förklaring till fenomen som bl.a. tunneleffekten, Cooper-par, supraledare och supravätska. I tillägg visar boken att Higgs partikel antagligen bara är ett "stränghandtag", att fotonen inte finns, och att den ej heller behöver finnas för att förklara förändringar i atomers vikt vid fusioner/fissioner. Och den kosmiska bakgrundsstrålningen är, trots alla fina detaljer från forskning, inget annat än vågor och brus från strängarnas hav. Det är detta hav, tillsammans med öar i form av stjärnor och planeter, som utgör vårt universum. Se och förstå verklighetens hela bild. Boken presenterar den klart och tydligt, en bild där alla pusselbitar passar, en bild som tidigare bara har visat delar av sin utsida, tolkad av matematiska formler, figurer och diagram, i bland baserade på felaktiga antaganden. Fotonen finns inte, Big Bang hände aldrig och kejsaren har heller inga kläder.