ISDS - investeringsskydd (e-bok) av  Svenskt Nä
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv. (författare)

ISDS - investeringsskydd e-bok

Pris Gratis
(0)
I juni 2013 inleddes förhandlingar mellan EU och USA om ett omfattande frihandelsavtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). En av de hetaste debatterna kring TTIP-förhandlingarna gäller skyddet för gränsöverskridande företagsinvesteringar, så kallat Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Syftet med ISDS-reglerna är att ge den som har investerat i ett annat land rätt till kompensation om värdet på investeringen minskar väsentligt på grund av exempelvis diskriminerande po...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Svenskt Näringsliv. (författare)
Utgiven 1 Januari 2015
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176096314
I juni 2013 inleddes förhandlingar mellan EU och USA om ett omfattande frihandelsavtal, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). En av de hetaste debatterna kring TTIP-förhandlingarna gäller skyddet för gränsöverskridande företagsinvesteringar, så kallat Investor-State Dispute Settlement (ISDS). Syftet med ISDS-reglerna är att ge den som har investerat i ett annat land rätt till kompensation om värdet på investeringen minskar väsentligt på grund av exempelvis diskriminerande politiskt beslut i investeringslandet. ISDS-reglerna anger dels under vilka förutsättningar ersättningen ska utgå, dels hur en tvist mellan investeraren och värdlandet ska avgöras. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.