Innovation och affärsutveckling (e-bok) av Beng
Lägg till önskelistan
Bengt Karlöf (författare)

Innovation och affärsutveckling e-bok

475 kr
(0)
Begreppen innovation och affärsutveckling är nära kopplade till varandra och tillsammans utgör de grunden till all den utveckling som sker i kommersiell och offentlig verksamhet. Men till skillnad mot andra viktiga processer som fakturering, logistik, sälj och leverans behandlas innovation och affärsutveckling sällan som faktabaserade affärsprocesser. Kundvärde, som kan definieras som relationen mellan nytta och pris, är ett annat viktigt begrepp. Tyvärr är nyttan utomordentligt svår att b...
475 kr
Författare Bengt Karlöf (författare)
Förlag SIS Förlag
Utgiven 9 December 2008
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789171627544
Begreppen innovation och affärsutveckling är nära kopplade till varandra och tillsammans utgör de grunden till all den utveckling som sker i kommersiell och offentlig verksamhet. Men till skillnad mot andra viktiga processer som fakturering, logistik, sälj och leverans behandlas innovation och affärsutveckling sällan som faktabaserade affärsprocesser. Kundvärde, som kan definieras som relationen mellan nytta och pris, är ett annat viktigt begrepp. Tyvärr är nyttan utomordentligt svår att bestämma, såväl analytiskt som intuitivt, medan kostnader och kapital är betydligt enklare att kalkylera. Ekonomer har därför i alla tider ägnat verksamhetsstyrning betydligt större uppmärksamhet än de mer riskfyllda bedömningar och beslut som krävs för att fastställa kundvärdet. Det behövs sålunda en ny ansats inom området, för att maximera sannolikheten för kommersiell framgång. Lösningen är ett faktabaserat angreppssätt, som med hög precision inriktar ansträngningarna på att skapa så stor nytta som möjligt för kunderna. I Innovation och affärsutveckling visar Bengt Karlöf hur man tillämpar moderna metoder för att identifiera såväl explicit som implicit kundnytta samt hinder och problem. Bengt Karlöfs angreppssätt syftar till att göra det möjligt att driva utvecklingsprocesser där användarnas nytta är utgångspunkten. På detta sätt skapar man ökade möjligheter för att korrekt initiera innovationsprojekt, välja bland utvecklingsprojekt, planera för kommersialisering och prioritera i marknadskommunikationen.