IMPAKT - studiehandledning i inkomstskatt, soci
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

IMPAKT - studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt e-bok

Pris 65 kr
(0)
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt ger läsaren en pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Begreppet används som ett kom-ihåg avseende vilka skatter och avgifter som normalt berör en företagare. Innan den fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det inkomstskatterättsliga omr...
E-Bok 65 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 22 April 2015
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176151723
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt ger läsaren en pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Begreppet används som ett kom-ihåg avseende vilka skatter och avgifter som normalt berör en företagare. Innan den fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det inkomstskatterättsliga området och de tre inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital. Ambitionen med denna studiehandledning är att ge läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten, men även till dess förhållande till andra skatteslag och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen. Boken innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst – översikt med särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning – översikt och Företagsbeskattning – översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. För den som vill ha en mer omfattande introduktion till momsen finns även IMPAKT – Momsnyckeln, som därmed också kan ses som en komplettering till förevarande bok. Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges i ämnet skatterätt. Boken möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering. Boken ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara, såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga problem. Studiehandledningen utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen.  I boken hänvisas till lagstiftning och rättsfall samt till Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, av Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg och Teresa Simon-Almendal (Studentlitteratur). Förevarande bok utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som kompletterar bl.a. nämnda läro- och handbok. Läsaren hittar även övningsexempel till tjänst, NRV och kapital samt till Företagsbeskattning i förevarande bok. Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten. Boken ger åtminstone läsaren ett jämförelsematerial vid studierna av nämnda läro- och handbok och annan litteratur samt lagtext etc. inom skatteområdet. Skatteverkets hemsida,www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i skatterätten. I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2015. För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se ww.forssen.com