Impakt - Snabborientering i det svenska skattes
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

Impakt - Snabborientering i det svenska skattesystemet e-bok

175 kr
(0)
I IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan får undervisare och studenter stöd för lärandet i ämnet skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor. Den som undervisar i skatterätt kan som stöd för undervisningen skriva ut och t.ex. använda som OH-bilder ett eller flera PM, beroende på vilket eller vilka som passar till aktuell kurs:   A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet, B. IMPAKT – introduktion till ink...
175 kr
Författare Björn Forssén (författare), Göran Waldt (annat)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 1 Februari 2018
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176152478
I IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan får undervisare och studenter stöd för lärandet i ämnet skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor. Den som undervisar i skatterätt kan som stöd för undervisningen skriva ut och t.ex. använda som OH-bilder ett eller flera PM, beroende på vilket eller vilka som passar till aktuell kurs:   A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet, B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten, C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten, D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag, E. IMPAKT – Vissa frågor om tullrätt m.m., och F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.   IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt Punktskatt Arbetsgivaravgifter Källskatt Tull   Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Akronymen IMPAKT består i initialerna till de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i det svenska skattesystemet.   Ett eller flera av PM A-F är, beroende på inriktningen på aktuell kurs, lämpliga att kombinera med en eller flera av följande av mina e-böcker:   -    IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt -    IMPAKT – Momsnyckeln -    Momsrullan -    Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter -    IMPAKT – Avtal och momsavdrag -    IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige   För en grundkurs i skatterätt kan det vara lämpligt att kombinera IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra   upplagan med PM A samt PM B (inkomstskatt) och/eller PM C (mervärdesskatt – moms). För en skatterättskurs på avancerad nivå kan nämnda bok kombineras med PM A samt PM D (socialavgifter och skatteavdrag), PM F (företagsbeskattning) och eventuellt PM E (tullrätt m.m.).   Om moms ingår i en kurs på grundnivå respektive avancerad nivå är det lämpligt att kombinera IMPAKT – Momsnyckeln respektive Momsrullan med PM C. IMPAKT – Avtal och momsavdrag i kombination med PM C passar bra till en workshop om moms.   Skatteförfarandepraktikan är lämplig för en kurs som i sig behandlar förfarandefrågor om skatt eller som ytterligare litteratur i en skatterättskurs där sådana frågor också berörs. PM A kan vara ett bra komplement i det sammanhanget.   De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 januari 2018.   Info om bl.a. denna och ovan nämnda böcker finns på Pedagogiskt Forum Skatt (PFS), se www.forssen.com