IMPAKT - Skatter och avgifter i Sverige  (e-bok
Lägg till önskelistan
Björn Forssén (författare)

IMPAKT - Skatter och avgifter i Sverige e-bok

315 kr
(0)
IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige är en bok såväl för det svenska näringslivet som för andra som vill orientera sig översiktligt beträffande skatter och avgifter i Sverige. Boken ingår i IMPAKT-serien. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Genom förkortningen IMPAKT får läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende vilka skatter och avgifter som normalt berör en företagare. IMPAKT ger också en uppfattning av boken...
315 kr
Författare Björn Forssén (författare)
Förlag Melker Förlag
Utgiven 27 Augusti 2015
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Juridik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176151914
IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige är en bok såväl för det svenska näringslivet som för andra som vill orientera sig översiktligt beträffande skatter och avgifter i Sverige. Boken ingår i IMPAKT-serien. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Genom förkortningen IMPAKT får läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende vilka skatter och avgifter som normalt berör en företagare. IMPAKT ger också en uppfattning av bokens huvudsakliga innehåll: -    Boken inleds med direkt skatt, kapitlet Inkomstskatt (I). -    I kapitlet Företagsbeskattning behandlas just företagsbeskattningen med betoning på inkomstskatt varvid bl.a. vissa jämförelser görs med den vanligaste indirekta skatten, mervärdesskatt (moms), och med den civilrättsliga redovisningsrätten. -    I kapitlen Mervärdesskatt (moms) (M) respektive Tull och punktskatter (T+P) behandlas särskilt mervärdesskatt samt de båda andra vanligaste indirekta skatterna, tull och punktskatt. -    I kapitlet Källskatt (skatteavdrag) och arbetsgivaravgifter m.m. (K+A) behandlas bl.a. skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. -    Andra skatter och avgifter berörs i kapitlet Övrigt om skatter och avgifter. Denna bok ger därmed en översikt avseende innebörden av de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i Sverige. Boken baseras i vissa delar på bl.a. de tre övriga hittills utgivna böckerna i IMPAKT-serien: -    Kapitlen Inkomstskatt och Företagsbeskattning baseras på IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt; -    kapitlet Mervärdesskatt (moms) baseras på IMPAKT – Momsnyckeln; och -    kapitlet Tull och punktskatter baseras i viss mån på sektionen Internationella affärer och moms i IMPAKT – Momsnyckeln och berör dessutom bl.a. vad som anges om punktskatter i IMPAKT – Avtal och momsavdrag. Dessutom berörs i kapitlet bl.a. även problem med nya regler från och med 2015 om förfarandet beträffande moms vid import, vilka har behandlats även i Momsrullan. -    Kapitlet Källskatt (skatteavdrag) och arbetsgivaravgifter m.m. innehåller bl.a. uppgifter i dessa hänseenden från nämnda studiehandledning. I boken Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter behandlas de förfarandemässiga reglerna om skatter och avgifter. De förfaranderegler som särskilt berörs i förevarande bok kan ses komplement till Skatteförfarandepraktikan och vice versa. I boken beaktas de regler som gällde per den 1 januari 2015. För mer info om denna bok och andra böcker på Pedagogiskt Forum Skatt, se www.forssen.com