Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbe
Lägg till önskelistan Gratis smakprov
  • Spara till biblioteket
  • Läs smakprov
  • Visa inbäddningskod
Johannes Hagen (författare), Hannes Malmberg (författare)

Hur kan tidiga hälsorelaterade utträden ur arbetslivet minskas? e-bok

79 kr
(0)
Det finns brett politiskt stöd för att höja pensionsåldern. Men hur ska pensionssystemet hantera att alla inte kan jobba länge, även om de skulle vilja? Sjukersättningen ska ge ekonomiskt skydd till personer med nedsatt arbetsförmåga. Det har dock visat sig svårt att utforma ett system som skyddar de verkligt behövande på ett träffsäkert sätt. Ett problem är den intressekonflikt som uppstår när staten, snarare än arbetsgivaren, bär den största delen av kostnaden för sjukersättningen. Det min...
79 kr
Författare Johannes Hagen (författare), Hannes Malmberg (författare)
Förlag SNS
Utgiven 5 Juli 2018
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789188637062
Det finns brett politiskt stöd för att höja pensionsåldern. Men hur ska pensionssystemet hantera att alla inte kan jobba länge, även om de skulle vilja? Sjukersättningen ska ge ekonomiskt skydd till personer med nedsatt arbetsförmåga. Det har dock visat sig svårt att utforma ett system som skyddar de verkligt behövande på ett träffsäkert sätt. Ett problem är den intressekonflikt som uppstår när staten, snarare än arbetsgivaren, bär den största delen av kostnaden för sjukersättningen. Det minskar arbetsgivarens drivkrafter att främja låga sjukersättningstal. Johannes Hagen och Hannes Malmberg analyserar målkonfliktens storlek och dess konsekvenser. De föreslår ett system där arbetsgivarna får bära en större andel av kostnaderna för sjukersättning och visar hur systemet skulle fungera för kommuner och landsting. Johannes Hagen är fil.dr och forskare i nationalekonomi vid Jönköping International Business School, Jönköping University. Hannes Malmberg är Postdoctoral Fellow vid Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University.