Handbok i kognitiv terapi vid depression (e-bok
Lägg till önskelistan
Lars Jansson (författare)

Handbok i kognitiv terapi vid depression e-bok

269 kr
(0)
Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra. Boken ger en detaljerad beskrivning av hur deprimerade patienter behandlas med kognitiv terapi – hur patientens problem analyseras, hur terapeut oc...
269 kr
Författare Lars Jansson (författare)
Förlag Natur & Kultur
Utgiven 18 Juni 2019
Längd 198 sidor
Genrer Psykologi Och Pedagogik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789127123090
Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra. Boken ger en detaljerad beskrivning av hur deprimerade patienter behandlas med kognitiv terapi – hur patientens problem analyseras, hur terapeut och patientblir ett ”team” som gemensamt utforskar patientens sätt att tänka och tolka hävdelser och situationer, och hur man försöker gå till roten med de grundläggande attityder hos patienten som gör honom eller henne extra benägen att drabbas av depression. Boken ger också en beskrivning av den forskning som finns både om den kognitiva teorin och om terapins effektivitet. En bilaga innehåller en rad självskattningsskalor och formulär som kan användas vid kognitiv terapi. Lars Jansson var legitimerad psykolog och hade utbildat sig i kognitiv terapi vid Center for Cognitive Therapy i Philadelphia i USA, under handledning av professor Aaron Beck. Han avled kort efter det att han utfört det slutliga arbetet med boken. Lars Jansson var legitimerad psykolog och hade utbildat sig i kognitiv terapi vid Center for Cognitive Therapy i Philadelphia i USA, under handledning av professor Aaron Beck. Han avled kort efter det att han utfört det slutliga arbetet med boken.