Håller vi på att förvandla livet till en sjukdo
Lägg till önskelistan
Jeanette Bäfverfeldt (författare), Karin Johannisson (författare), Mats Hilte (författare), Jan Beskow (författare), Ingibjörg H. Jonsdottir (författare), Ulrika Jannert Kallenberg (författare), Åsa Kadowaki (författare), Brita Haugen (författare), Simon Eidorsson (författare), Lovisa Bengtsson (författare), Filippa Ahlberg Gagnér (författare), Ulla Danielsson (författare)

Håller vi på att förvandla livet till en sjukdom? e-bok

Pris 95 kr
(0)
Allt fler människor mår allt sämre den psykiska ohälsan är utbredd i alla delar av samhället och utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta försöker vi lösa psykiska hälsoproblem som är relaterade till kulturella, sociala och ekonomiska faktorer med läkemedel och diagnoser. Psykofarmaka kan givetvis vara en del av lösningen, men riskerar vi i vår iver efter bot att förvandla det som är livet motgångar, svackor och kriser till en sjukdom? Denna antologi analyserar den psykiska...
E-Bok 95 kr Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Jeanette Bäfverfeldt (författare), Karin Johannisson (författare), Mats Hilte (författare), Jan Beskow (författare), Ingibjörg H. Jonsdottir (författare), Ulrika Jannert Kallenberg (författare), Åsa Kadowaki (författare), Brita Haugen (författare), Simon Eidorsson (författare), Lovisa Bengtsson (författare), Filippa Ahlberg Gagnér (författare), Ulla Danielsson (författare)
Förlag Volante
Utgiven 8 September 2014
Längd 464 sidor
Genrer Medicin, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789187419492
Allt fler människor mår allt sämre den psykiska ohälsan är utbredd i alla delar av samhället och utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Ofta försöker vi lösa psykiska hälsoproblem som är relaterade till kulturella, sociala och ekonomiska faktorer med läkemedel och diagnoser. Psykofarmaka kan givetvis vara en del av lösningen, men riskerar vi i vår iver efter bot att förvandla det som är livet motgångar, svackor och kriser till en sjukdom? Denna antologi analyserar den psykiska ohälsan ur ett samhälls-, socioekonomiskt- och genusteoretiskt perspektiv. För sjukdomen är inte bara ett hälsotillstånd den rymmer också frågor om roller och identitet, om hierarkiska relationer och om normer och värderingar i vårt samhälle. Syftet är att öka kunskapen om sambanden mellan psykisk ohälsa och kvinnors och mäns livsvillkor, samt att problematisera normer och föreställningar om hur kvinnor och män uttrycker psykisk ohälsa. Både forskare och praktiker har bidragit med texter, med finns också personliga betraktelser över vad som händer när tillvaron brakar samman.