Global klimatnytta genom svensk konkurrenskraft
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Global klimatnytta genom svensk konkurrenskraft e-bok

Gratis
(0)
Klimatfrågan är en av de stora utmaningarna för världen. Den samlade forskarkåren inom FNs klimatpanel - IPCC – har tydligt pekat på hur människan genom utsläpp av klimatgaser skapar ett förändrat klimat. Detta kommer att påverka stora delar av mänskligheten världen över och förändra våra livsbetingelser, möjligheten att odla mat och vår möjlighet till att försörja oss. Detta är en oroande utveckling. Att begränsa uppvärmningen till maximalt 2 grader är därför ett gemensamt mål som vi stödjer...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176094556
Klimatfrågan är en av de stora utmaningarna för världen. Den samlade forskarkåren inom FNs klimatpanel - IPCC – har tydligt pekat på hur människan genom utsläpp av klimatgaser skapar ett förändrat klimat. Detta kommer att påverka stora delar av mänskligheten världen över och förändra våra livsbetingelser, möjligheten att odla mat och vår möjlighet till att försörja oss. Detta är en oroande utveckling. Att begränsa uppvärmningen till maximalt 2 grader är därför ett gemensamt mål som vi stödjer. Näringslivet är en viktig part för klimatfrågans lösning. Svenskt Näringsliv – tillsammans med våra medlemsorganisationer och medlemsföretag – är övertygade om att näringslivets arbete gör nytta, dels genom utsläppsminskningar i egen verksamhet, men framförallt genom de produkter och tjänster näringslivet utvecklar och erbjuder. Vår utgångspunkt är att svenska konkurrenskraftiga företag skapar klimatnytta och därför har vi tagit fram denna rapport för att bidra till en diskussion om hur en modern klimatpolitik som stimulerar konkurrenskraft skapas. Utgångspunkten för rapporten är att Sverige såväl idag som i framtiden ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv. Vi tror att detta är en grundförutsättning för att fortsätta vara ett välmående land med hög välfärd, men också för att hitta de innovativa lösningar som behövs för att klara klimatutmaningen. Att minska klimatutsläpp genom att avveckla vissa verksamheter i Sverige är inte en hållbar lösning, utan innebär i de flesta fall att man flyttar problemen och dessutom förlorar arbetstillfällen. För att peka på att olika näringslivssektorers har skilda förutsättningar innehåller rapporten en sektorsvis genomgång av näringslivets förutsättningar, utmaningar och möjligheter att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen. Både när det gäller att minska sina egna utsläpp och bidra till minskade utsläpp i konsumentledet. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.