Geometriska produktspecifikationer, GPS (e-bok)
Lägg till önskelistan
SIS VO Industriteknik (författare)

Geometriska produktspecifikationer, GPS e-bok

929 kr
(0)
Inom industrin utgör korrekta och entydiga krav­specifikationer en allt väsentligare faktor för att tillverkning skall kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det handlar om krav på produkters geometriska avvikelser pågår ett omfattande internationellt arbete under samlingsnamnet Geometriska ProduktSpecifikationer, förkortat GPS. Syftet med GPS är att man genom ett genomarbetat symbolspråk skall kunna beskriva krav på en produkts geometri på ett entydigt sätt men också att ti...
929 kr
Författare SIS VO Industriteknik (författare)
Förlag SIS Förlag
Utgiven 9 November 2010
Genrer It & Teknologi, Naturvetenskap & Teknik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789171627988
Inom industrin utgör korrekta och entydiga krav­specifikationer en allt väsentligare faktor för att tillverkning skall kunna styras mot rätt kvalitet till rätt kostnad. När det handlar om krav på produkters geometriska avvikelser pågår ett omfattande internationellt arbete under samlingsnamnet Geometriska ProduktSpecifikationer, förkortat GPS. Syftet med GPS är att man genom ett genomarbetat symbolspråk skall kunna beskriva krav på en produkts geometri på ett entydigt sätt men också att tillhörande områden, som metoder för mätning och verifiering, osäkerheter i verifiering av krav samt krav på mätutrustningar, skall vara så långt möjligt standardiserat. Genom GPS-systemet erhålls således en verktygslåda för kravsättning, tillverkning och verifiering av produkters geometriska egenskaper där krav kan anges och uppfattas på ett entydigt sätt för alla parter. Denna handbok syftar till att beskriva GPS-systemet i dess väsentligaste delar. De områden som behandlas är: – kravspecificeringens och toleranssättningens historik – de fundamentala principerna bakom GPS-systemet – dimensionstoleranser, symbolspråk och innebörd – form- och lägetoleranser med referenser och måttjämkning, symbolspråk och innebörd – ytstruktur, symbolspråk och innebörd – toleranssättning av kanter, symbolspråk och innebörd – klassificering av fordringar – mätosäkerhet inom GPS Genom handboken ges en grundläggande kunskap inom dessa områden samt en bred överblick över de standarder som gäller GPS-området. Handboken vänder sig till alla som arbetar med kravsättning och tolkning av krav. Som exempel kan nämnas konstruktörer, produktionstekniker, kvalitetstekniker, inköpare och mättekniker.