Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och
Lägg till önskelistan

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 e-bok

Gratis
(0)
Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Boken ger dig som arbetsgivare en fördjupad information om de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare och tjänstemän. Boken beskriver vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal, vilka försäkringar som ska tecknas och var försäkringarna ska tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens soci...
Gratis
Utgiven 16 Juni 2015
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176096383
Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Boken ger dig som arbetsgivare en fördjupad information om de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare och tjänstemän. Boken beskriver vilka arbetsgivare som har skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal, vilka försäkringar som ska tecknas och var försäkringarna ska tecknas. Det finns också en översikt över arbetsgivarens sociala kostnader och kostnader för de kollektivavtalade försäkringarna. Vi beskriver de olika försäkringsdelarna som ingår i de kollektivavtalade försäkringarna på den privata arbetsmarknaden: Ålderspension, sjukdom, föräldraledighet, dödsfall, arbetsskada och arbetslöshet. Inom varje område beskrivs försäkringarna enligt lag och därefter de kollektivavtalade försäkringarna för arbetare respektive tjänstemän. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.