Fördjupad samverkan (e-bok) av Svenskt Näringsl
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Fördjupad samverkan e-bok

Pris Gratis
(0)
Skatteverkets nya arbetssätt innebär att Skatteverket och de riktigt stora företagen ska arbeta tillsammans för att minska företagets skatterisker och Skatteverkets behov av efterkontroll. Samarbetet ska vara långsiktigt och inledas med en skriftlig avsiktsförklaring. Skatteverkets erbjudande ska leda till fördelar i form av minskade skatterisker, lägre kostnader och administrativ börda för företag som väljer att delta. Företaget ska genom fördjupad samverkan kunna slippa revisioner eller a...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Undertext Skatteverkets nya arbetsmetoder
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2012
Genrer Ekonomi Och Ledarskap, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174377903
Skatteverkets nya arbetssätt innebär att Skatteverket och de riktigt stora företagen ska arbeta tillsammans för att minska företagets skatterisker och Skatteverkets behov av efterkontroll. Samarbetet ska vara långsiktigt och inledas med en skriftlig avsiktsförklaring. Skatteverkets erbjudande ska leda till fördelar i form av minskade skatterisker, lägre kostnader och administrativ börda för företag som väljer att delta. Företaget ska genom fördjupad samverkan kunna slippa revisioner eller andra kontrollåtgärder som kan leda till skattetillägg och långdragna skatteprocesser. Svenskt Näringsliv har liksom många andra inom såväl näringsliv som akademierna ifrågasatt bl.a. möjligheterna att säkerställa att de priviligierade kanaler som etableras blir så transparenta och sakligt grundade att likabehandlingsprincipen i regeringsformens 1 kap. 9 § ändå kan upprätthållas. En annan frågeställning är hur den nya samverkansformen förhåller sig till den svenska förvaltningsrätten och EU-rätten. För att söka svar på dessa frågor har Svenskt Näringsliv gett professor Robert Påhlsson i uppdrag att studera detta - ett arbete som utmynnat i en rapport presenterad vid ett seminarium på Svenskt Näringsliv. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.