Förmoderna offentligheter : arenor och uttryck
Lägg till önskelistan
Oskar Sjöström (författare), Leif Runefelt (författare)

Förmoderna offentligheter : arenor och uttryck för politisk debatt 1550-1830 e-bok

149 kr
(0)
Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid? En offentlig arena finns i alla samhällen där människor kan gå utanför sin egen dörr och därmed också en gräns mellan privat och offentligt som kan väcka diskussion och skapa konflikter. I Förmoderna offentligheter undersöker en grupp historiker och idéhistoriker hur gränserna drogs mellan den privata och den offentliga sfären under svensk tidigmodern t...
149 kr
Författare Oskar Sjöström (författare), Leif Runefelt (författare)
Utgiven 29 December 2015
Genrer Historia & Arkeologi, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789187675423
Gränsdragningen mellan det privata och det offentliga har fått ny aktualitet i svensk debatt, men är diskussionen typisk för just vår tid? En offentlig arena finns i alla samhällen där människor kan gå utanför sin egen dörr och därmed också en gräns mellan privat och offentligt som kan väcka diskussion och skapa konflikter. I Förmoderna offentligheter undersöker en grupp historiker och idéhistoriker hur gränserna drogs mellan den privata och den offentliga sfären under svensk tidigmodern tid. Vad betraktades som offentligt och hur såg den enskilda ämbetsmannens förhållande till det privata och det offentliga ut? Hur hanterade tjänstemännen offentlighetens gränser och hur uppfattades den enskilda aktörens agerande i den politiska offentligheten? I studiet av äldre tiders offentligheter framträder våra nutida ofta slentrianmässiga och ideologiskt präglade uppfattningar i ny belysning.