Fördel Europa - ett program för ett konkurrensk
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Fördel Europa - ett program för ett konkurrenskraftigt EU e-bok

Gratis
(0)
I vår alltmer globaliserade värld är upprätthållen konkurrenskraft det enda sättet att säkra långsiktigt välstånd. Ett välmående och konkurrenskraftigt EU är avgörande för ett långsiktigt framgångsrikt svenskt näringsliv och därmed för Sveriges välstånd. Följaktligen bör EUs övergripande inriktning vara att stärka företagens och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens. Och omvänt måste EU avhållas från att upprätta system och regelverk som hindrar länd...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2013
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175752075
I vår alltmer globaliserade värld är upprätthållen konkurrenskraft det enda sättet att säkra långsiktigt välstånd. Ett välmående och konkurrenskraftigt EU är avgörande för ett långsiktigt framgångsrikt svenskt näringsliv och därmed för Sveriges välstånd. Följaktligen bör EUs övergripande inriktning vara att stärka företagens och medlemsländernas möjligheter att hävda sig i en allt starkare global konkurrens. Och omvänt måste EU avhållas från att upprätta system och regelverk som hindrar länderna eller enskilda aktörer att bli mer konkurrenskraftiga. En väl fungerande inre marknad som utnyttjas till dess fulla potential. En marknadsekonomi som är öppen mot omvärlden och beredd att ta sig an de enorma möjligheter som globaliseringen erbjuder. En miljö, där mångfalden av idéer och modeller i EU kan utvecklas och blomstra. I denna policyskrift utvecklas hur EU genom att fokusera på dessa grundläggande styrkor kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt och välmående Europa. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.