Förberedd för framtiden? Gymnasieskolans språki
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Förberedd för framtiden? Gymnasieskolans språkintroduktionsprogram ur ett elevperspektiv e-bok

Pris Gratis
(0)
Nästan var femte elev på gymnasieskolan läser på ett introduktionsprogram. När det kommer till årskurs ett är det var fjärde elev. Att så många elever inte är behöriga till ett nationellt program är allvarligt. Anledningarna till att introduktionsprogrammen är så stora är flera. Till viss del handlar det om att kvaliteten och elevernas resultat i grundskolan kraftigt behöver förbättras. En annan anledning är att språkintroduktion växer snabbt. Rapporter från både Skolverket och Skolinspektio...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 18 April 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789177730927
Nästan var femte elev på gymnasieskolan läser på ett introduktionsprogram. När det kommer till årskurs ett är det var fjärde elev. Att så många elever inte är behöriga till ett nationellt program är allvarligt. Anledningarna till att introduktionsprogrammen är så stora är flera. Till viss del handlar det om att kvaliteten och elevernas resultat i grundskolan kraftigt behöver förbättras. En annan anledning är att språkintroduktion växer snabbt. Rapporter från både Skolverket och Skolinspektionen visar att språkintroduktion inte fungerar tillräckligt bra. Förväntningarna på eleverna är för låga, styrningen och planeringen av programmet är otillräcklig, det finns brister i kartläggningen av elevernas förkunskaper och i uppföljningen av utbildningen. Listan kan göras lång. I den här rapporten är angreppssättet delvis är ett annat. Fokusera är på elevernas upplevelse av programmet. Hur tycker de att utbildningen fungerar? Vilka förväntningar har de? Hur stämmer det överens med deras drömmar och planer för framtiden? Utifrån den kunskapen och myndigheternas tidigare rapporter har vi landat i 19 stycken förändringar för att förbättra introduktionsprogrammen generellt och framför allt språkintroduktion. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.