Fem röster om godset (e-bok) av Svenskt Närings
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Fem röster om godset e-bok

Pris Gratis
(0)
Sverige industrialiserades för mer än 150 år sedan, hand i hand med järnvägarnas utbyggnad. Det växande välståndet byggde bokstavligen på den utförsel av exportvaror som järnvägarna till stor del gav förutsättningarna för. Idag har många decenniers försummelser av järnvägarnas drift, underhåll och utbyggnad kommit i fokus. Störningar och trängsel i järnvägssystemet framställs vanligen som en försenad och frustrerad pendeltågsresenär i någon storstad. Perspektivet är viktigt men konsekvensern...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Undertext Industrins beroende av järnvägen
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2012
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789174377866
Sverige industrialiserades för mer än 150 år sedan, hand i hand med järnvägarnas utbyggnad. Det växande välståndet byggde bokstavligen på den utförsel av exportvaror som järnvägarna till stor del gav förutsättningarna för. Idag har många decenniers försummelser av järnvägarnas drift, underhåll och utbyggnad kommit i fokus. Störningar och trängsel i järnvägssystemet framställs vanligen som en försenad och frustrerad pendeltågsresenär i någon storstad. Perspektivet är viktigt men konsekvenserna för den järnvägsberoende exportindustrin är däremot fördolda i den allmänna debatten. Godset har inget ansikte och ingen röst. Ett robust och väl fungerande järnvägssystem är dock en livsnödvändighet för många företag och på samma gång en viktig beståndsdel i svensk klimat- och energipolitik. Skriften "Fem röster om godset - Industrins beroende av järnvägen" syftar till att åskådliggöra hur ett antal industriföretag ser på den svenska järnvägens funktionssätt. Företagen som medverkar i skriften är SSAB, ABB, Stora Enso, LKAB och Volvo. Intervjuerna kompletteras med samhällsekonomisk basfakta och några framtida utmaningar för järnvägen. Förhoppningen är att läsaren ska få en bra bild av varför det är ytterst angeläget för Sverige att upprätthålla en hög och jämn standard på svensk transportinfrastruktur generellt och, i detta fall, i synnerhet på järnvägen. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.