Fakta om investeringsskyddsregler ISDS (e-bok)
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Fakta om investeringsskyddsregler ISDS e-bok

Gratis
(0)
Här gör vi inte en total genomgång av det rättsliga institut som ISDS utgör. Syftet är att: belysa betydelsen av ISDS för det europeiska näringslivet i stort och för Sverige i synnerhet, bedöma den relativa vikten för det svenska och europeiska näringslivet av att ett TTIP-avtal innehåller sådana regler, och föreslå vilka modifieringar i nuvarande regler som skulle kunna göras för att bilägga de farhågor som luftats beträffande möjliga ingrepp i staters demokratiska beslutsfattande. Före...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176094884
Här gör vi inte en total genomgång av det rättsliga institut som ISDS utgör. Syftet är att: belysa betydelsen av ISDS för det europeiska näringslivet i stort och för Sverige i synnerhet, bedöma den relativa vikten för det svenska och europeiska näringslivet av att ett TTIP-avtal innehåller sådana regler, och föreslå vilka modifieringar i nuvarande regler som skulle kunna göras för att bilägga de farhågor som luftats beträffande möjliga ingrepp i staters demokratiska beslutsfattande. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.