EXPERTIS FÖR VILDA SYSTEM (e-bok) av Bertil Rol
Lägg till önskelistan
Bertil Rolf (författare)

EXPERTIS FÖR VILDA SYSTEM e-bok

85 kr
(0)
Kan ett samhälle eller en organisation uppnå expertis i att hantera vilda system och i så fall hur? Vilda system har egenskaper som gör dem särskilt svårlärbara. Aktören möter exempelvis probabilistiska, multikausala, icke-linjära samband och får eventuellt fördröjd återkoppling med enbart fragmentariska data. Alla professioner möter i sin yrkesutövning några vilda system. Det är omöjligt att lära sig hantera sådana system med framgång helt genom egen erfarenhet. Erfarenhetsinlärning funge...
85 kr
Undertext LÄRANDE I MILITÄRA TRADITIONER
Författare Bertil Rolf (författare)
Förlag Privatperson
Utgiven 6 April 2014
Längd 157 sidor
Genrer Filosofi Och Religion, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176091081
Kan ett samhälle eller en organisation uppnå expertis i att hantera vilda system och i så fall hur? Vilda system har egenskaper som gör dem särskilt svårlärbara. Aktören möter exempelvis probabilistiska, multikausala, icke-linjära samband och får eventuellt fördröjd återkoppling med enbart fragmentariska data. Alla professioner möter i sin yrkesutövning några vilda system. Det är omöjligt att lära sig hantera sådana system med framgång helt genom egen erfarenhet. Erfarenhetsinlärning fungerar utmärkt, men bara i tama system, som är särskilt enkla att lära sig: monokausala, deterministiska med omedelbar, sensomotorisk återkoppling. Kognitiv psykologi har sedan mer än 40 år med experimentella metoder studerat inlärning, dynamisk problemhantering och expertis som möter vilda system. Expertis som förmått att hantera vilda system med framgång kan man också återfinna i historiska studier av expertis inom militära traditioner. Experimentell psykologi och historisk forskning om expertis i vilda system når samstämmiga slutsatser. Expertförmåga vilar på heuristiska procedurer som kan förvärvas i en god inlärningsmiljö med träffsäker social återkoppling. Ibland behövs en särskilt designad utvecklingsprocess, som konstruerar begrepp, testar ut heuristiska procedurer och som övar in dem i en organisation. Boken knyter samman forskningsrön från kognitiv psykologi och militärhistoria. Boken innehåller följande kapitel: - Förord - Institutioner formar expertis - Inkompetens är det normala - Erfarenhetsinlärning är ett undantag - Experttraditioner - Heuristik för expertis - Expertis i Royal Navy 1770-1805 - Preussisk tradition i krigets dimma 1807-1945 - Byggsats för expertis - Att läsa vidare Bertil Rolf är professor emeritus i filosofi. Hans mångåriga forskning täcker logik för vardagsspråket, professionell kompetens samt programvarustöd för kritiskt tänkande. Bertil Rolf har bland annat gjort sig känd som en förespråkare för kritiskt tänkande och som en skarp kritiker av den svenska högskolan.