EUs inre marknad - segrar och utmaningar (e-bok
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

EUs inre marknad - segrar och utmaningar e-bok

Gratis
(0)
Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. Eus totala BNP uppgick till över 12 000 miljarder euro år 2012. 1992 enades Eus medlemsländer om att tillsammans skapa en gemensam europeisk marknad. Under de senaste 20 åren har EU skalat bort särregleringar, harmoniserat lagar och infört nya regelverk som gäller för hela den inre marknaden. Detta för att garantera de så kallade ”fyra friheterna”, det vill säga den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och mä...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2014
Längd 23 sidor
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175752600
Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. Eus totala BNP uppgick till över 12 000 miljarder euro år 2012. 1992 enades Eus medlemsländer om att tillsammans skapa en gemensam europeisk marknad. Under de senaste 20 åren har EU skalat bort särregleringar, harmoniserat lagar och infört nya regelverk som gäller för hela den inre marknaden. Detta för att garantera de så kallade ”fyra friheterna”, det vill säga den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor inom EUs gränser utan att hindras av tullar, avgifter, diskriminering eller nationella krav. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.