Ett viktigt år har gått – Reformläget fram till
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Ett viktigt år har gått – Reformläget fram till 2020 e-bok

Gratis
(0)
Årets Almedals- rapport från samhällsekonomerna behandlar övergripande vad som just nu händer i politiken och vad som borde hända. Den tar tempen på den aktuella politiken ur ett näringslivsperspektiv. Förra året under Almedalsveckan presenterade Svenskt Näringslivs ekonomer rapporten: Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd. Rapporten fokuserade på vad som behöver göras för att Sverige ska avancera i OECD:s välståndsliga fram till 2020. Nu har ett viktigt år gått. Vad har förä...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 7 augusti 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176118160
Årets Almedals- rapport från samhällsekonomerna behandlar övergripande vad som just nu händer i politiken och vad som borde hända. Den tar tempen på den aktuella politiken ur ett näringslivsperspektiv. Förra året under Almedalsveckan presenterade Svenskt Näringslivs ekonomer rapporten: Fem viktiga år – reformer för vårt framtida välstånd. Rapporten fokuserade på vad som behöver göras för att Sverige ska avancera i OECD:s välståndsliga fram till 2020. Nu har ett viktigt år gått. Vad har förändrats jämfört med för ett år sedan? Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut? Vilka är de viktiga omvärldsförändringarna och i vilken riktning påverkar de oss? Vad har hänt inom de reformområden som vi pekade ut som viktiga för ett år sedan? Vilka positiva respektive negativa politiska beslut har tagits? Hur ser vägen framåt ut? Vilka reformområden behöver prioriteras? Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.