Ett utmanat Sverige (e-bok) av Svenskt Näringsl
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

Ett utmanat Sverige e-bok

Pris Gratis
(0)
Detta är den andra rapporten i serien ”Ett Utmanat Sverige”. Regelkrångel kommer högt upp på listan över vad företag önskar för politiska förändringar. I en ny mätning svarar 44 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att de upplever stor eller mycket stor regelbörda och 64 procent anser att det har blivit sämre de senaste två åren. Sverige kommer också dåligt ut OECD:s mätningar av hur länder arbetar med regelförenklingsfrågan. Ett stort problem är att Sverige inte arbetar systematisk...
E-Bok Gratis Pris

Bokons kunder har även köpt

Undertext Lättare regelbörda för näringslivet – en förnyad politisk beslutsprocess
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 27 Mars 2017
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789177730590
Detta är den andra rapporten i serien ”Ett Utmanat Sverige”. Regelkrångel kommer högt upp på listan över vad företag önskar för politiska förändringar. I en ny mätning svarar 44 procent av Svenskt Näringslivs medlemsföretag att de upplever stor eller mycket stor regelbörda och 64 procent anser att det har blivit sämre de senaste två åren. Sverige kommer också dåligt ut OECD:s mätningar av hur länder arbetar med regelförenklingsfrågan. Ett stort problem är att Sverige inte arbetar systematiskt med frågan. Till exempel görs det för sällan konsekvensutredningar och de som görs håller ofta låg kvalitet. Rapporten skisserar reformer för en förnyad politisk beslutsprocess för lagar och förordningar/föreskrifter som berör företag. Ett av förslagen är att låta Regelrådet bli en självständig myndighet med stärkt mandat. Regelrådet föreslås få rätt att återremittera undermåliga konsekvensutredningar och att förses med en stoppfunktion så att beslutsprocessen stoppas om det inte finns en godkänd konsekvensutredning. Två andra förslag är att så kallade ”solnedgångsklausuler” (lagar som upphör att gälla om inte nytt aktivt beslut tas) och modeller av typen ”en in en ut” införs. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.