Ett stycke av vägen : Möten i livets slutskede
Lägg till önskelistan Gratis smakprov
  • Spara till biblioteket
  • Läs smakprov
  • Visa inbäddningskod
Agnete Kinman (författare)

Ett stycke av vägen : Möten i livets slutskede e-bok

109 kr
(0)
I dödens väntrum speglas livets mening, rikedom men även människans tvivel och ofullkomlighet. Tankar kring tröst och tro samt modet att i nära medmänsklig dialog möta livets alla dimensioner ställs på sin spets i boken. Att försonas med hur livet blev och att det snart är slut liksom att försonas med sig själv och sina nära, kan vara avgörande för att nå inre frid och mod att våga släppa taget om livet. I samtalen, eller den lyssnande tystnaden, vilar de personliga svaren, tron, tvivlet, vr...
109 kr
Författare Agnete Kinman (författare)
Förlag Recito Förlag
Utgiven 10 Oktober 2014
Genrer Familj & Hälsa, Hälsa, Livsstil, Fritid
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175176574
I dödens väntrum speglas livets mening, rikedom men även människans tvivel och ofullkomlighet. Tankar kring tröst och tro samt modet att i nära medmänsklig dialog möta livets alla dimensioner ställs på sin spets i boken. Att försonas med hur livet blev och att det snart är slut liksom att försonas med sig själv och sina nära, kan vara avgörande för att nå inre frid och mod att våga släppa taget om livet. I samtalen, eller den lyssnande tystnaden, vilar de personliga svaren, tron, tvivlet, vreden och trösten. Med stor respekt för olika trosuppfattningar, eller avsaknad av tro, införlivas de individuella perspektiven från patienter på ett tolerant och livsbejakande sätt. Agnete Kinman gestaltar med sina erfarenheter som såväl läkare som präst på ett ödmjukt, respektfullt och förtroendefullt sätt, med bibehållen tystnadsplikt, möten kring döden, människa till människa. Boken är konkret hållen och med stort djup och bredd. Bokens innehåll är väsentligt för alla inom medicinsk vård och själavård, inte minst under utbildning och de första åren i berörda yrken. Innehållet är också av stort värde för alla som arbetar inom äldrevård samt anhöriga och inte minst alla individer som vill reflektera kring och personligt förhålla sig till döden. Gunilla Thurfjell, fil dr Djupast handlar boken om livsmod och livsmod förmedlar den … mod att orka leva och när den stunden är inne, mod att våga dö. Ur förord av Cecilia Wadstein, präst och själavårdslärare En självklar bok i vårdutbildning och prästens praktiska studier. Men den är också en välkommen bok för oss alla som emellanåt funderar på hur det en gång kommer att vara då livet närmar sig slutet.  Jakob Carlander psykoterapeut, präst … en bra bok på ett angeläget och svårt tema – väl värd att läsa … då boken innehåller kunskaper som kan bidra till att minska den egna ångesten inför mötet med döende patienter. Christer Olofsson i Distriktsläkaren Kinmans bok är angelägen för alla inom vården och själavården och förmedlar hopp och livsmod. Håkan Stenow, Bibliotekstjänst