Erövringen - Muslimska Brödraskapets infiltrati
Lägg till önskelistan
Sameh Egyptson (författare)

Erövringen - Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige (Heliga Vita Lögner) e-bok

219 kr
(0)
Per Gahrton - Aftonbladet 2019-06-10 "Fördelen med Egyptsons arbete är att det inte drar några växlar på andelen muslimer i befolkningen utan koncentrerar sig på organisationer och personer som enligt program och uttalanden inte bara är religiöst muslimska, utan förespråkar politiskt inflytande för islamisk lag eller tradition i svenskt samhällsliv. Egyptson gör alltså noggrann boskillnad mellan "muslim"=person som privat tror på islam, och islamist"= person som vill att politik och samhälls...
E-Bok 219 kr
Författare Sameh Egyptson (författare), Pia Egyptson (översättare), Pia Egyptson (annat)
Förlag Egyptson MGT AB
Utgiven 11 Mars 2021
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format pdf
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789151963778
Per Gahrton - Aftonbladet 2019-06-10 "Fördelen med Egyptsons arbete är att det inte drar några växlar på andelen muslimer i befolkningen utan koncentrerar sig på organisationer och personer som enligt program och uttalanden inte bara är religiöst muslimska, utan förespråkar politiskt inflytande för islamisk lag eller tradition i svenskt samhällsliv. Egyptson gör alltså noggrann boskillnad mellan "muslim"=person som privat tror på islam, och islamist"= person som vill att politik och samhällsliv ska styras av islamiska regler. Egyptson redovisar fakta om hur islamister försökt "infiltrera" minst fyra riksdagspartier, S, MP, M och C. Hans sakuppgifter är väldokumenterade." Per Gudmundson - Svenska Dagbladet 2018-08-11 "Egyptson visar hur en mycket liten grupp människor kontrollerar en stor mängd organisationer; Islamiska förbundet, Sveriges muslimska råd, Sveriges islamiska skolor, studieförbundet Ibn Rushd, för att bara nämna några. Verksamheterna är nästan uteslutande statsfinansierade, och det övergripande syftet - utöver att bevara en muslimsk identitet enligt brödraskapets religionstolkning - är att ge intryck av att representera ett större kollektiv, att utmåla sig som islams sanna röst i Sverige." Ledarsidan - Euro Times 2019-02-06 "Heliga vita lögner är en av de sista spikarna i kistan till Muslimska brödraskapsorganisationen i Sverige, som representerar en av de viktigaste lokala organisationerna i den internationella organisationen som inte kan samexistera i fria demokratiska miljöer med strategier som vita lögner, även om denna lögn är helig." Mats Skogkär - Sydsvenska Dagbladets 2018-11-19 "I boken Holy White Lies (Dar El Maaref Publishing House) granskar forskaren och författaren Sameh Egyptson hur muslimska organisationer knutna till Muslimska brödraskapet etablerat sig i Sverige och framgångsrikt gjort sig till politikers föredragna företrädare för svenska muslimer. Egyptson har dammsugit bland annat Arbetarrörelsens arkiv och de olika regeringsdepartementen på offentliga handlingar med kopplingar till organisationer som Islamiska förbundet i Sverige och Sveriges muslimska råd, SMR." Mona Lagerström - Purdahbloggen 2019-01-08 "Varenda statsvetare, jurist och journalist i Sverige bör läsa Sameh Egyptsons bok. Den bör vara kurslitteratur på varenda statsvetenskaplig och juridisk institution och alla journalistutbildningar. Det är en bok universitetens islamologer borde ha skrivit för åratal sedan i stället för att agera missionärer och försvara den trojanska hästen. Sameh Egyptsons bok handlar om hur en global organisation som vilar på en totalitär ideologi, som jag kallar islamofascism, med det långsiktiga målet att återupprätta det islamiska kalifatet styrt av deras tolkning av shari'a, har etablerat sig i Sverige med universitetens, politikers och myndigheters goda minne och frikostiga, för att inte säga ansvarslösa, hantering av medborgarnas skattemedel."