En verld i dödsryckningar (e-bok) av  Martialis
Lägg till önskelistan
Martialis (författare), Martialis (författare)

En verld i dödsryckningar (Svensk SF från förr #15) e-bok

39 kr
(0)
"I veten alla, huru mycken fruktlös möda man gjort sig för att utfinna något sätt att komma i korrespondens med himlakropparnes inbyggare, ifall sådana finnas, och att problemet allt hittills förblifvit olöst. I skolen derför nog ej vilja tro mig, om jag säger er, att nyckeln till hemligheten ändtligen är funnen. Det är den gamla historien om Kolumbi ägg. Säger det ej sig sjelf, att om planeterna hafva några innevånare, skola dessa vara minst lika ifriga att komma i förbindelse med oss som vi...
39 kr
Författare Martialis (författare), Martialis (författare)
Förlag Affront
Utgiven 17 November 2013
Genrer Romaner, Skönlitteratur
Del i serie 15
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789187585197
"I veten alla, huru mycken fruktlös möda man gjort sig för att utfinna något sätt att komma i korrespondens med himlakropparnes inbyggare, ifall sådana finnas, och att problemet allt hittills förblifvit olöst. I skolen derför nog ej vilja tro mig, om jag säger er, att nyckeln till hemligheten ändtligen är funnen. Det är den gamla historien om Kolumbi ägg. Säger det ej sig sjelf, att om planeterna hafva några innevånare, skola dessa vara minst lika ifriga att komma i förbindelse med oss som vi med dem? Under det jag oupphörligen grubblat på något medel för en färd dit, ifall planeten Mars vore bebodd, har jag derför nu i snart 20 år oafbrutet observerat endast denna planet. Och, mina damer och herrar, min långa väntan har ändtligen krönts med framgång; jag har iakttagit signaler och än mera: jag har besvarat dem och tydligen funnit, att mina svar blifvit uppmärksammade. Jag vet alltså, att planeten är bebodd, och reser derför dit." Professor Lundström har bjudit hem reportrar från alla stora tidningar för att ta del av ett synnerligen märkligt offentliggörande, när paviljongen de befinner sig i plötsligt lyfter från marken. Det blir början på en resa som slutar först på den främmande planeten Mars. En verld i dödsryckningar, ursprungligen publicerad 1888, av signaturen Martialis är ett mycket tidigt exempel på en svensk rymdreseroman. Boken ingår i Affronts serie "Svensk SF från förr" där äldre svensk fantastik ges ut i digitalt format.