En orolig omvärld och hotad konkurrenskraft (e-
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

En orolig omvärld och hotad konkurrenskraft e-bok

Gratis
(0)
Hur står det till med den svenska konkurrenskraften, den internationella konjunkturen och de geopolitiska riskerna? Sverige står återigen inför en stor avtalsrörelse. Parterna på arbetsmarknaden ska under 2017 förhandla om löner och villkor inom en rad olika branscher. Utgångspunkterna kan se olika ut, men gemensamt för alla företag och medarbetare i Sverige är att de påverkas av det ekonomiska omvärldsläget. Sveriges utlandsberoende kan inte underskattas. Jämfört med var vi stod för ett år...
Gratis
Undertext Ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2017
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 19 december 2016
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176119464
Hur står det till med den svenska konkurrenskraften, den internationella konjunkturen och de geopolitiska riskerna? Sverige står återigen inför en stor avtalsrörelse. Parterna på arbetsmarknaden ska under 2017 förhandla om löner och villkor inom en rad olika branscher. Utgångspunkterna kan se olika ut, men gemensamt för alla företag och medarbetare i Sverige är att de påverkas av det ekonomiska omvärldsläget. Sveriges utlandsberoende kan inte underskattas. Jämfört med var vi stod för ett år sedan har mycket hänt. Den politiska osäkerheten har ökat samtidigt som den internationella konjunkturåterhämtningen går fortsatt trögt. I rapporten ”En orolig omvärld och hotad konkurrenskraft – ekonomiska förutsättningar inför avtalsrörelsen 2017” ges en utblick över de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.