En korpral, en länsman, en gästgivare: Ett bidr
Lägg till önskelistan
Bengt Rydh (författare)

En korpral, en länsman, en gästgivare: Ett bidrag till släkten Kjöllerströms personhistoria e-bok

79 kr
(0)
En personhistoria över tre gestalter i släkten Kjöllerströms historia. Dessa personers levnad spänner över både Stormaktstiden och Frihetstiden, epoker som i denna bok framträder genom en korprals, en länsmans och en gästgivares ögon. Den förste säkert belagde stamfadern, Mikael Björnsson i Ingarp, Åsenhöga, är först i raden. Han drog ut i stormaktstidens krig flera gånger och stred i både Danmark och Tyskland. Näst i raden kommer Mikael Björnssons son, Ingemar Kjöllerström, den som tar upp...
79 kr
Författare Bengt Rydh (författare)
Förlag Books on Demand
Utgiven 1 Februari 2017
Genrer Historia & Arkeologi, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175694627
En personhistoria över tre gestalter i släkten Kjöllerströms historia. Dessa personers levnad spänner över både Stormaktstiden och Frihetstiden, epoker som i denna bok framträder genom en korprals, en länsmans och en gästgivares ögon. Den förste säkert belagde stamfadern, Mikael Björnsson i Ingarp, Åsenhöga, är först i raden. Han drog ut i stormaktstidens krig flera gånger och stred i både Danmark och Tyskland. Näst i raden kommer Mikael Björnssons son, Ingemar Kjöllerström, den som tar upp släktnamnet. Ingemar Kjöllerström är stridbar länsman i Mo härad och är också gästgivare i Öreryd. Sist i raden kommer Ingemar Kjöllerströms son, Petter Kjöllerström, färgstark gästgivare i Öreryd under nästan 60 år. I boken studeras även släktens tidiga ursprung. I brist på källor kan ursprunget inte säkert beläggas men en trolig hypotes sätts upp. Född 1961 och uppväxt i Sexdrega, Västergötland. Sedan 1993 bosatt i Huskvarna. Har alltid haft ett stort intresse för historia, som 1978 fick sitt uttryck i släktforskning. Är till alldeles övervägande delen av västgötskt och småländskt ursprung. Dock kommer den rena "fädernelinjen" ursprungligen från Östergötland. Till någon liten del även tysk och möjligen också något baltisk eller rysk. Gav 2009 ut boken Gölebosläkten, som beskriver förfäder och ättlingar till häradsdomaren Anders Carlsson i Gölebo, Våthult, (1827-1907) och hans hustru Maria Johansdotter (1828-1912).