En klimatneutral och hållbar transportsektor (e
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

En klimatneutral och hållbar transportsektor e-bok

Gratis
(0)
Transporter är en grundförutsättning för tillväxt, välfärd och möten mellan människor men påverkar också klimatet. Näringslivet bejakar hållbarhet och arbetar aktivt för att minska transporternas klimatpåverkan. Men klimat- och miljömål måste kombineras med stärkt konkurrenskraft. En balans mellan de transportpolitiska målen, en realistisk tidshorisont och en förståelse för beroendet av den internationella utvecklingen är avgörande faktorer. Ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar resurserna...
Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2016
Genrer Skönlitteratur
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789176117187
Transporter är en grundförutsättning för tillväxt, välfärd och möten mellan människor men påverkar också klimatet. Näringslivet bejakar hållbarhet och arbetar aktivt för att minska transporternas klimatpåverkan. Men klimat- och miljömål måste kombineras med stärkt konkurrenskraft. En balans mellan de transportpolitiska målen, en realistisk tidshorisont och en förståelse för beroendet av den internationella utvecklingen är avgörande faktorer. Ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar resurserna för att ställa om till ett hållbart samhälle. För ökad kostnadseffektivitet behöver Sverige verka för att EUs klimatambitioner ökar men har valt att gå sin egen väg. Visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och den föreslagna målsättningen att uppnå denna vilar på en skakig grund. Den kritiseras för att vara orealistisk, baserad på önsketänkande och är undermåligt konsekvensanalyserad. Klimatutsläppen från vägtrafiken kan reduceras betydligt. En analys i rapporten visar på substantiella utsläppsreduktioner inom personbils-, lastbils- och busstrafiken om sammantaget 43 procent till 2030 jämfört med 2010. För att nå en klimatneutral transportsektor 2045 måste arbetet intensifieras inom en rad områden. Konkreta förslag presenteras vilka kan sammanfattas till: Fortsatt energieffektivisering och teknikutveckling, Fortsatt introduktion av hållbara och konkurrenskraftiga biodrivmedel och även på längre sikt transporteffektivare samhällsplanering. Sverige bestämmer inte själva utvecklingstakten inom flera av dessa områden. Den internationella utvecklingen måste intensifieras. Inför inte ett detaljerat och samhällsekonomiskt ineffektivt sektorsmål och bilda ett nationellt råd för minskad klimatpåverkan från transportsektorn är två uppmaningar i rapporten.