En analys av det påstådda missbruket av visstid
Lägg till önskelistan
Svenskt Näringsliv (författare)

En analys av det påstådda missbruket av visstidsanställningar e-bok

Gratis
(0)
En visstidsanställning är för många individer vägen in på arbetsmarknaden och ger en möjlighet att lämna arbetslöshet och språngbräda vidare till mer fast förankring på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar fyller också ett viktigt behov hos arbetsgivare som av olika skäl inte kan tillgodose sitt kompetensbehov med endast tillsvidareanställda medarbetare. Men, det pågår en kampanj emot visstidsanställningar. Det finns de som vill begränsa möjligheterna att anställa på viss tid. Fackförbund...
E-Bok Gratis
Författare Svenskt Näringsliv (författare)
Utgiven 1 Januari 2013
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789175751641
En visstidsanställning är för många individer vägen in på arbetsmarknaden och ger en möjlighet att lämna arbetslöshet och språngbräda vidare till mer fast förankring på arbetsmarknaden. Visstidsanställningar fyller också ett viktigt behov hos arbetsgivare som av olika skäl inte kan tillgodose sitt kompetensbehov med endast tillsvidareanställda medarbetare. Men, det pågår en kampanj emot visstidsanställningar. Det finns de som vill begränsa möjligheterna att anställa på viss tid. Fackförbundet TCO har gjort en undersökning som visade att 65 000 personer har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare längre än fem år. Då det inte finns någon officiell statistik avseende hur många individer som har varit visstidsanställda hos samma arbetsgivare under lång tid har vi låtit New Republic granska TCO:s undersökning. Granskningen visar att TCO:s undersökning brister både vad gäller metod och analys. TCO:s undersökning kan inte sägas utgöra något bevis för att det förekommer ett missbruk av visstidsanställningar. Föreningen Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige ska återta en tätposition i den internationella välståndsligan. En position som innebär att vi får större möjligheter att ständigt utveckla och förbättra samhället vi lever i. För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga villkor för att verka och växa. Vi vill att alla ska ha kunskap om vad det innebär och även ha chansen att starta och driva företag. Företagande är ett allmänintresse och inte ett särintresse. Utan framgångsrika företag kan den svenska välfärden inte tryggas eller vidareutvecklas. En välfärd som används för att betala för den skola, vård och omsorg som vi alla i svenska samhället får ta del av.