Efter coronan. Svensk modell i kris - övertropå
Lägg till önskelistan
Ulf Dahlsten (författare)

Efter coronan. Svensk modell i kris - övertropå marknaden ersatte övertro på politiken e-bok

185 kr
(0)
För fyrtio år sedan skedde ett dramatiskt paradigmskifte i svensk politik och det inleddes med en Big Bang: Avregleringen av finans- och valutamarknaderna. Denna omvälvande förändring av maktförhållandena i samhället följdes snabbt av en lång rad reformer inom i stort sett alla samhällssektorer. Mer marknad och mindre politik var det övergripande mottot för de flesta av omdaningarna.  Vi ser effekterna av denna övertro på marknaden nu i Coronakrisens spår. Med avregleringen av apoteken försv...
E-Bok 185 kr
Författare Ulf Dahlsten (författare)
Utgiven 14 Maj 2020
Genrer Samhälle Och Politik, Fackböcker
Språk Swedish
Format epub
Kopieringsskydd Vattenmärkt
ISBN 9789188849809
För fyrtio år sedan skedde ett dramatiskt paradigmskifte i svensk politik och det inleddes med en Big Bang: Avregleringen av finans- och valutamarknaderna. Denna omvälvande förändring av maktförhållandena i samhället följdes snabbt av en lång rad reformer inom i stort sett alla samhällssektorer. Mer marknad och mindre politik var det övergripande mottot för de flesta av omdaningarna.  Vi ser effekterna av denna övertro på marknaden nu i Coronakrisens spår. Med avregleringen av apoteken försvann också beredskapslagren av mediciner och viktig sjukvårdsmateriel.  Det kanske största misstaget med övertron på marknaden, menar författaren, är att politikerna anammat en global marknadsekonomi utan en fungerande rättsordning. Om socialdemokratin och andra progressiva partier ska ta sig ur sin självförvållade kris måste politiken, som bäddat för en högerpolitisk populism, läggas om.   I boken beskrivs varför socialdemokrater och socialliberaler kom att omfamna de marknadsliberala idéerna och varför de övergav den keynesianism och tilltro till en växande offentlig sektor som hade väglett dem efter andra världskriget och som så länge upplevts som en framgångsrik politik.  Det är bra att boken blivit skriven.  Ingvar Carlsson  Ulf Dahlsten var statssekreterare hos Olof Palme 1984-86 då paradigmskiftet inleddes och har på senare år doktorerat om den globala marknadsekonomin. Han har haft ledande befattningar inom offentlig förvaltning och är nu gästprofessor vid London School of Economics och ordförande i Framtidssmedjan Elders.